Allah’ın tehdidinden korkmak

Allah Kuran’da cehennemi çok detaylı tasvir etmiştir. Halbuki cehennem ehli Kuran’ı anlamaz. Cehennem için yaratılmış olan insanlar, Kuran’a iman etmeyen insanlardır.

Allah korkuları yoktur. Öyleyse Kuran’da cehennemin anlatılması cehennem ehline yönelik değil; müminlere yöneliktir.

Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz. (İsra Suresi, 82)

Ve gerçekten o, mü’minler için bir hidayet ve bir rahmettir. (Neml Suresi, 77)

Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. (Lokman Suresi, 3)

Müminler kendilerini asla hatalardan münezzeh görmeyen, Allah’ın hükümlerini birbirinden ayırt etmeksizin uygulamaya çalışan, hatalarından dolayı Allah’a karşı büyük mahcubiyet duyan ve dualarında tevbe ederek Allah’tan affını dileyen insanlardır.

… Rabbimiz bağışlamanı (dileriz). Varış ancak Sanadır” dediler. (Bakara Suresi, 285)

“Din (ceza) günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur;” (Şuara Suresi, 82)

… Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür.” (Al-i İmran Suresi, 193)

… Bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge, Sen bizim mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi, 286)

Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden. (Alak Suresi, 6-7)

Müminler, Merhamet Edenlerin En Merhametlisi olan Allah’ın cehennem gibi büyük bir azabı uygun görecek kadar gazaplandığı insanlardan olmaktan korkarlar. Cehenneme giderek Allah’ın sevgisini sonsuza dek kaybetmekten korkarlar. Ve sahip oldukları bu Allah korkusu, müminleri çok ayrıcalıklı, çok üstün, çok akıllı bir karaktere sahip kılar.

Ey iman edenler, Allah’tan korkup-sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış (furkan) verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

“Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır).” (İbrahim Suresi, 14)

Müminler Allah’ın vaadinin hak olduğunu bilirler. Allah’ın tehdidinden korkarlar. Kıyamet ve cehennem Allah’ın kesin bir tehdididir.

Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sakının ve öyle bir günün azabından çekinip-korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah’ın va’di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın. (Lokman Suresi, 33)

Allah korkusu olan insan için hatalarını düzeltmek çok kolaydır. Çünkü konunun önemini ve aciliyetini anlamıştır. Tebliği almaya, ıslah olmaya, derin imana sahip olmaya ve Allah’a yakınlaşmaya açıktır.

…Benim kesin tehdidimden korkana Kur’an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir