Cinsiyet ve 23. Kromozom Çifti

Ä°lgili resim

Kuran Allah’ın vahyidir ve içerisinde tek bir sözcük, tek bir harf bile değişmemiştir, Allah’ın koruması altında olan kutsal kitabımızdır:
Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) Biz indirdik Biz; onun koruyucuları da gerçekten Biziz. (Hicr Suresi, 9)
Kuran’da indirildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bilimsel gerçekler, geçmiş ve gelecekle ilgili haberler ve matematiksel mucizeler yer alır. Benzersiz üslubu ve katlamalı anlamları ise insanı hayrete düşürecek kadar mükemmeldir. Bugün sizlere yine Kuran mucizelerinden birinden bahsetmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi insanların ve diğer canlıların genetik yapısı, kromozomlara bağlıdır ve DNA’lar bu kromozomlarda yer alan genetik bilgilerdir.Cinsiyetin belirlenmesi ise 23. kromozom çiftine bağlıdır. Yani bir erkek ve kadın arasındaki yapı farklılığı 23. kromozom çiftinden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir kişinin 23. kromozomu XX şeklinde ifade edilen yapıda ise cinsiyeti kadın, XY şeklinde ise cinsiyeti erkektir.
Erkek-kadın farklılığını sağlayan 23. kromozom çiftine Kuran’da şöyle işaret edilmektedir: Kuran’da hem “erkek” kelimesi, hem “kadın” kelimesi ayrı ayrı 23’er defa tekrarlanmaktadır. Her iki kelimenin de sadece tekil halleri sayılmaktadır. Kromozomlarla ilgili yakın dönemde elde edilen bu bulgu, Kuran’da yüzyıllar öncesinden haber verilmekte ve erkek-kadın arasındaki temel farklılığın 23 sayısı ile ilgili olduğuna işaret edilmektedir. Tabii doğrusunu Allah bilir.
Ey insanlar sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yayan Rabbinizden korkup-sakının. Ve (yine) kendisiyle, birbirinizle dilekleştiğiniz Allah’tan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının. Şüphesiz Allah, sizin üzerinizde gözeticidir. (Nisa Suresi, 1)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir