Darwinist Propaganda Yöntemleri

Giriş

Darwinizm, cehaleti esas alır, insanların bilimsel konulardaki bilgi eksikliğini kullanır. Darwinist ideoloji, bilgisiz kitleler üzerinde bir önkabul oluşturmaya dayalıdır. Bunun için kullanılan yöntem, bol tekrar ile kitle hipnozu yapmak ve büyü etkisi oluşturabilmektir.

Darwinistlerin kitle hipnozunun etkisi bütün dünyayı sarmıştır. Öyle ki insanların büyük bir kısmı, aslında hakkında hiçbir şey bilmedikleri “evrimin” ateşli birer savunucusu haline dönüştürülmüşlerdir. Pek çoğu, neyi savunduğunun bilincinde dahi değildir. Onlar yalnızca, günlük gazetelerde gördükleri gitgide dikleşen hayali maymun-insan resimlerinin veya “atamız solucanmış” gibi haberlerin etkisinde kalmışlardır. Bu gibi telkinlerle kitle hipnozu başarıya ulaştırılmıştır. Bu sahte başarı nedeniyle kimse “delil var mı?” diye sormayı düşünmemiştir. Nitekim ortada Darwinistlerin sunabileceği hiçbir delil yoktur. Artık bu telkini alan kişi için “evrim”; hayatının hemen her yerinde karşılaştığı, büyük gazete ve dergilerde sürekli rastladığı, devlete bağlı okullarda resmi olarak okutulan, devlet kurumlarınca korunup teşvik edilen, dünyaca ünlü bilim adamları tarafından savunulan hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Çok aleni olan bir sahtekarlık; telkin, hipnoz ve aldatma metodlarıyla insanlara doğruymuş gibi adeta dayatılmıştır.

Tarihin en büyük kitle aldatmacası olan Darwinizm’in 150 yıllık başarısının tek kaynağı işte budur: Propaganda!

Sistemli bir şekilde yürütülen Darwinist propaganda ile gerçekte çok aleni olan bir sahtekarlık ustaca dünyaya hakim edilmiştir.

Bu propaganda ile, bilimin reddettiği sahte evrim teorisi, tek ve tartışılmaz bilimsel gerçek olarak dünyaya tanıtılmıştır.

Darwinist propaganda ile hipnoz yaygınlaştırılmış, bazı insanlar bu büyünün etkisi altında kalmış, sorgusuz sualsiz ve pek çoğu da bilinçsiz bir şekilde Darwinist olmuşlardır. Öyle ki kimi insanlar, farkında dahi olmaksızın, dünyaya büyük belalar getiren, 20. yüzyılı kana bulayan tüm zulüm sistemlerinin kökeni olan, son derece tehlikeli bir teorinin savunucusu haline gelmişlerdir. Tüm dünyayı sarmış olan 150 yıllık Darwinist aldatmaca, yalnızca ve yalnızca, organize olarak gerçekleştirilen bu propaganda yönteminin bir sonucudur.

Okuyacağınız bu kitapta, Darwinistlerin söz konusu propaganda yöntemini nasıl kullandıklarına ve kitle hipnozunu nasıl gerçekleştirdiklerine dair deliller göreceksiniz. Kitap boyunca örnek olarak verilen gazete kupürleri, Darwinistlerin propaganda silahları olan bir kısım basını nasıl kullandıklarını ve sahte ve yalan haberler yaymada nasıl pervasız olduklarını göstermek içindir. Bu kupürler, sahte propagandanın deşifre edilmesi açısından önem teşkil ettiği gibi, okuyucuların özellikle basında ne gibi bir Darwinist aldatmaca ile karşı karşıya olduklarını anlamaları ve bundan sonra karşılaştıkları haberleri doğru bakış açısıyla değerlendirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

Amaç, Darwinist sahtekarlığı deşifre edebilmek, Darwinistlerin insanları nasıl göz göre göre aldattıklarını gözler önüne serebilmektir. İnsanları nasıl kitle telkini ile boğduklarını, 150 yıldır nasıl yalan söylediklerini gösterebilmektir. Elinizdeki kitap; Darwinizm’in bir sahtekarlık olduğunun kesin delillerle ispat edildiği, 350 milyondan fazla fosilin evrimi reddettiğinin açık delillerle gösterildiği, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşamayacağının bütün dünyaya ilan edildiği şu günlerde, evrimin neden hükümetlerde, okullarda, üniversitelerde, bir kısım basında ve bazı bilim adamları arasında yaygın olduğunu anlayabilmek için önemli bir delil hükmündedir.

Martılar

Bilimin çökerttiği Darwinizm, şimdi propaganda yöntemlerinin de deşifre edilmesiyle yepyeni bir çöküş daha yaşayacaktır. 21. Yüzyıl, Darwinistlerin ellerindeki tüm kaynaklara, maddi desteğe, basına ve propaganda yöntemlerine rağmen, evrimin dehşetli şekilde çöküşe uğradığı ve yerle bir olduğu bir yüzyıl olacaktır. 21. Yüzyıl, tüm batıl pagan dinlerinin yok olup gittiği, Yüce Rabbimiz’in Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği bir yüzyıl olacaktır. Yüce Allah ayetlerinde şu şekilde bildirir:

Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir. (Nasr Suresi, 2-3)

Darwinist Propaganda Yöntemleri (1/3)

“Kayıp halka bulundu” sahtekarlığını belirli aralıklarla basın yoluyla gündeme getirirler

Darwinist propagandanın temelinde, tıpkı faşist Nazi Almanya’sının kirli yöntemi gibi, bir yalanın sürekli olarak tekrarı vardır. Nazilerin propaganda bakanı Joseph Goebbels’in yöntemi, Darwinizm’in yaygınlaştırılması amacıyla çok kapsamlı bir şekilde kullanılmıştır. Yalan sürekli ve belli tekrarlarla söylendikçe, bilim adamları, dünyaca tanınmış dergiler ve gazeteler bu yalana ortak çıktıkça bir kısım bilgisiz insanlar buna inanmaya başlamıştır. İşte Darwinizm’in üreyip genişlediği ortam böyle bir ortamdır.

İşte bu propaganda yöntemi nedeniyle insanlar yıllardır aynı hikayeyi duyarlar: “Kayıp halka bulundu”, “eksik halkaya ulaşıldı”, “halka tamamlandı!”… Evrimin yıllardır bir türlü bulunamayan bu hayali kayıp halkası ile ilgili başlıklar artık bütün dünya için oldukça tanıdıktır. Çünkü Darwinistler, uyuşturucu etki yapan bu ilacı insanlara belli dozlarda sürekli olarak verirler. Tekrarın amacı budur. Tekrarın amacı, Darwinist büyüyü insanlar üzerinde etkili kılabilmektir.

Uydurma Evrim Haberleri

Bir lemur fosilinin ve bir Bonobo maymununun Darwinist basında insanın atası olarak gösterilebilmesi şok edicidir. Darwinistler bu utanç verici propagandadan dolayı özür dilemek zorunda kalmışlardır.

Darwinizm’in geçersizliği gösterildiğinde, kayıp halka diye bir şey olmadığı insanlara duyurulduğunda ise, Darwinist çevrede bir panik havası başlar. İşte o zaman, basın yoluyla yapılan bu tekrar politikasının dozu artırılır. Böyle bir durumda Darwinistler, ya sansasyonel bir iddia ile ortaya çıkar ya da hayali kayıp halka haberlerini yoğunlaştırırlar. İlacın dozu bir anda artırılır. Büyünün etkisinin ortadan kalkmaması için sahte ne varsa gündeme getirilir. Soyu tükenmiş canlı fosillerini bu sahte propaganda için kullanırlar. Darwinist bilim adamları devreye girer, TV programları, Darwinist dergiler, belgeseller yoluyla bu haberler elden geldiğince desteklenir.

Örneğin Ida, bu paniğin etkisiyle ortaya atılmış şaşırtıcı bir sahtekarlıktır. Bir lemur fosilinin alınıp pervasızca insanın atası olarak bütün dünyaya ilan edilebilmesi gerçekten şok edici bir olaydır. Bu fosilin, utanç verici bir propaganda ile dünyanın sekizinci harikası gibi sahte sloganlarla insanlığa tanıtılması ve hakkında yapılan kapsamlı yaygara Darwinistlerin yaşadıkları sıkıntının ve çaresizliğin ilanı olmuştur. Pek çok Darwinist, söz konusu yaygaradan ne kadar utandıklarını açıkça dile getirmek zorunda kalmış ve bu sahte propagandanın hemen ardından Ida’nın yalnızca bir lemur olduğu açıklanıp, özür dilenerek iddialar geri alınmıştır.

Ida tek örnek değildir. Darwinizm’in yıkılışının dehşetli etkisi nedeniyle bu tür sansasyonlar son dönemlerde yoğun hale gelmiştir. Ida’nın ardından Ardi de aynı çaresizliğin sonucunda üretilmiş ve bir maymun fosili insanın atası ilan edilmiştir. Fakat sansasyon uzun sürmemiş, onun da yalnızca bir maymun olduğu açıklanarak iddialar geri çekilmiştir.

İddialar sürekli geri alınır, bundan sonra da alınacaktır. Çünkü hayali “kayıp halka bulundu” haberlerinin tümü yalandır. Şu ana kadar 300 milyondan fazla fosil çıkarılmıştır, bunlardan tek bir tanesi bile ara fosil değildir. Şu ana kadar yapılan çağrılara, davetlere rağmen, tek bir Darwinist, tek bir tane bile ara fosil getirememiştir. Darwinizm’in dayandığı bu en yoğun propaganda yöntemi sindirildikçe ve deşifre edildikçe, Darwinistler asıl çöküşü yaşamaktadırlar. Sahtekarlıkları bir bir ortaya çıkmaktadır.

Uydurma Evrim Haberleri

Ardi ve Ida sahtekarlıkları bir kısım basında bu başlıklarla yer aldı. Amaç, sahte haberlerle evrim propagandasını devam ettirebilmekti.
1- Haberturk, 02. 10. 2009
2- Posta, 21 .05. 2009

Darwinistlerin Ida aldatmacası ile ilgili itirafları

Johns Hopkins Üniversitesi Carnegie Doğa Tarihi Müzesi paleontologlarından Chris Beard: “Bu fosilin, BİZE İNANDIRMAK İSTEDİKLERİNİN AKSİNE, ne maymunlarla, ne de insan ile bir bağlantısı yoktur.”1

Duke Üniversitesi’nden paleontolog Richard Kay, “Ida’nın kayıp halka olduğuna dair iddiaları destekleyecek elde hiçbir bilimsel analiz olmadığını”, YANİ HİÇBİR DELİL OLMADIĞINI açıkça itiraf etmektedir.2

Timesonline’da ise bu konuda şu itiraf yer almaktadır: “Attenborough, Ida’yı, insanın geçmişi ile en yeni ve en mükemmel bağlantı haline getiren MEDYA SİRKİNİN bir elemanı haline geldi.” “Böyle bulgular, genellikle akademik dergilerin ciddi sayfalarında gün ışığına çıkarılır. Ama Ida ile ilgili olarak, Amerikan Doğa Tarihi Müzesindeki şatafatlı basın toplantısı dışında böyle bir şey söz konusu olmadı. Sonrasında fosili inceleyen kişiler araştırmaları hakkında detaylar verdiler. Ancak yapılan açıklama son derece saçmaydı.”3

Cambridge Üniversitesi’nden insanın evrimi profesörü Robert Foley ise, “bu canlıya kayıp halka denmesinin “anlamsız” olduğunu” ifade ediyordu.4

“Dr. Simons 10 yıl sonra beni ilk defa olarak bu SAÇMALIK hakkındaki öfkesini paylaşmak için aradı ve on yıl sonra ilk defa olarak onunla aynı fikirde idim. Sunulan ürün öylesine olağanüstüydü ki, şimdi bu şovun süresini tamamlamak için bilim adamlarının baskı altında oldukları anlaşılmış oluyordu.”

Simons ise şunları söylüyordu: “Bu saçma ve çok tehlikeli. Bu tamamen kötü bilim yapmaktır… Darwinius mükemmel bir fosil, ama HİÇBİR ŞEKİLDE KAYIP HALKA DEĞİL. EVRİM İÇİN BİR AÇMAZ TEŞKİL EDİYOR.”

1 The Missing Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009. The Missing Link? Nightline, ABC News television, May 20, 2009
2 Gibbons, A. “Revolutionary” Fossil Fails to Dazzle Paleontologists. ScienceNOW Daily News. Posted on sciencenow.sciencemag.org May 19, 2009, accessed May 20, 2009
3 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.ece
4 http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/science/article6350095.ece

Uydurma Evrim Haberleri

Ida sahtekarlığı büyük bir yaygarayla basında yer aldı ve Darwinist propaganda için Ida yoğun olarak kullanıldı. Sahtekarlık ortaya çıkana kadar, kayıp halka aldatmacası pervasızca devam ettirildi.
1- NTV Bilim, 06. 2009
2- Akşam, 20. 05. 2009
3- Atlas, 07. 2009

 

Uydurma Evrim Haberleri

Evrimin “hayali kayıp halkası”nın bulunduğuna dair basında çıkan bu tip haberler, genelikle Darwinistlerin propagandayı yaymak için kullandıkları başlıca yöntemlerindendir. Darwinistler, ellerinde evrimi destekleyen bilimsel bir delil olmadığından, aynı sahtekarca başlığı atarak büyüyü devam ettirmek isterler. Özellikle ciddi şekilde yenilgiye uğradıkları dönemlerde, “kayıp halka bulundu” başlığını Darwinist yayınların manşetlerinden insanlara sunar ve bu yalan haberi evrimi çağrıştıran resimlerle desteklerler. Bu hipnoz yöntemi 150 yıldır kullanılmaktadır. Bu haberleri okuyan milyonlarca insan, yıllarca, evrimin ve kayıp halkanın gerçekten var olduğunu zannetmiştir. Ta ki, evrim sahtekarlığı kendilerine Harun Yahya eserleri vesilesiyle bütün yönleriyle açıklanıncaya kadar…
1- Birgün, 12. 06. 2006 2- Evrensel, 07. 04. 2006 3- Hürriyet, 23. 04. 2006 4- Hürriyet, 20. 10. 2006
5- Hürriyet, 07. 04. 2006 6- Evrensel, 13. 04. 2006 7- Birgün, 13. 04. 2006 8- Radikal, 11. 05. 2009
9- Radikal, 07. 04. 2006 10- Radikal, 18. 02. 2009

 

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Evrimin bir sahtekarlık olduğunu bilmeyen bir insan için, tanınmış bir gazetenin manşetinden, fosil resimleriyle, bilimsel terim ve formüllerle verilen bu haberler oldukça göz boyayıcı olarak görülebilir. Oysa söz konusu “kayıp halka” haberlerinin tümü uydurmadır. Evrimi destekleyen TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL YOKTUR. Böyle bir kayıp halka asla bulunmamıştır ve bulunması imkansızdır. Çünkü canlılar EVRİM GEÇİRMEMİŞ, TÜMÜNÜ ALLAH YARATMIŞTIR.
1- Hürriyet, 21. 06. 1998 2- Hürriyet, 20. 11. 2004 3- Taraf, 21. 05. 2009 4- Sabah, 28. 08. 1999
5- Bugün, 06. 11. 2006 6- Vatan, 21. 09. 2006 7- Birgün, 24. 01. 2008 8- Akşam, 23. 01.2009
9- Akşam, 19. 07. 2002 10- Birgün, 02. 02. 2008 11- Hürriyet, 26. 06. 2008 12- Vatan, 08. 04. 2001
13- Radikal, 24. 04. 2009

 

 

Bilimsel Terimler ve Formüllerle Bilimi Kullanarak Büyü Etkisi Oluştururlar

Evrim teorisi ile ilgili tüm aldatıcı haberlerin bilim adına ortaya çıkması, Darwinist bilim dergilerinde yayınlanması, okul müfredatlarında biyoloji derslerinde bilim gibi öğretilmesi ve evrim savunucularının sürekli olarak bilimsel olduklarını öne sürmeleri insanlar üzerinde yoğun bir telkin oluşturmuştur. Darwinistlerin bu yoğun telkinleri sonucunda, evrimi reddetmek adeta bilimi reddetmekle eşdeğer gösterilmiştir. İnsanlara bilim diye, dayatma yoluyla evrim öğretilmiştir.

Oysa Darwinizm’in bilim ile hiçbir ilgisi yoktur. Bilim Darwinizm’in düşmanıdır. Bilim, ateizmin karşısındadır. Bilim anti-komünisttir, anti-Marksistir. Bilim; Marksist, ateist ve Darwinist düşünceyi paramparça eden bir yapıdır. Bilimin her dalı evrimi reddetmiştir. Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim, evrimi tam olarak geçersiz kılmıştır. Mikrobiyoloji, genetik, moleküler biyoloji, zooloji, paleontoloji, kısacası bütün bilim dalları, evrimin geçersizliğini ispat etmiştir. Darwinistler bilim karşısında en büyük yenilgilerini almışlardır. Dolayısıyla evrimin bilimsel bir teoriymiş gibi okutulması ve telkin edilmesi büyük bir aldatmacadır. Bilim, Allah’a iman edenler içindir; samimi dindarlara fayda getirir.

Bütün bu gerçeklere rağmen, Darwinistlerin en büyük aldatma konusu bilim olduğu için, bu telkini ellerinden bırakmak istemezler. Bunun için Darwinist bilim dergilerinde yayınladıkları aldatıcı haberlere bolca bilimsel terim ve formül ekleyerek okuyucular üzerinde çok önemli, anlaşılmaz ve karmaşık bir bilgi veriyorlarmış izlenimi oluşturmaya çalışırlar.

Latince kelimeler, Darwinistlerin aldatıcı metodlarının baş aktörleridir. Darwinistler sahte fosillere, kurguladıkları yeni sahte teorilere Latince isimler verdiklerinde inandırıcılıklarının artacağını düşünürler. Oysa anlattıkları konunun içinde bilimsel hiçbir kanıt yoktur. Fakat Latince kelimelerle anlatınca dinleyen kişilerin bir kısmı, bu sahte bilimsel gösterinin büyüsüne kapılır ve ulaşılması imkansız bir ilim deryası ile karşı karşıya kaldığını düşünür. Aklının ermeyeceğine kanaat getirir ve konuyu bilim adamlarına bırakmak gerektiğini, onların her dediklerinin doğru olacağını düşünürler. Hatta bu telkin öylesine güçlü verilmiştir ki, söz konusu bilim adamlarına uymamak ciddi bir akılsızlık olarak algılanır. İşte insanlar üzerindeki derin büyü etkisi böyle oluşturulur.

Son bin yılın en büyük İslam alimi Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Darwinizm’in telkin ve tenkid kabiliyeti ile kitleleri saran bir taun (veba) haline geldiğini şu sözlerle ifade etmiştir:

Maddiyyunluk (ateist, materyalist ve Darwinist felsefeler) manevi taundur (bulaşıcı bir veba hastalığıdır) ki, beşere şu müthiş sıtmayı tutturdu, gazabı İlahiye çarptırdı. Telkin ve tenkid kabiliyeti tevessü ettikçe (geliştikçe), o taun da (bulaşıcı veba hastalığı da) tevessü eder (gelişir).1

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin de dikkat çektiği bu telkin çok yanıltıcıdır. Darwinistlerin kullandıkları formüllerin, Latince kelimelerin, bilimsel terimlerin hepsi sahtedir. Söz konusu bilim adamları da, bir sahtekarlığı savunduklarının farkındadırlar. Darwinistler bilimi kullanarak yalnızca bilimsel gösteri yapmaktadırlar.

Uydurdukları hikayelerin gerçek yüzü ortaya çıkarıldığında da, o ana kadar Darwinist dergilerde sayfalarca anlatıp durdukları sahte fosilleri alelacele geri almak zorunda kalırlar. Bir orangutan çenesine insan kafatası kasıtlı olarak eklenerek, dişler eğelenerek oluşturulan, hakkında 40’tan fazla “bilimsel” doktora tezi hazırlanan, uydurma Latince ismiyle Eoanthropus dawsoni (Piltdown adamı) sahtekarlığı; tek bir domuz dişinden yola çıkılarak ailesine kadar resmedilen, yıllarca kitaplarda “bilimsel” bir evrim deliliymiş gibi okutulan uydurma Latince ismiyle Hesperopithecus haroldcookii (Nebraska adamı) sahtekarlığı; sadece bir maymun olduğu anlaşılan uydurma Latince ismiyle Australopithecus afarensis sahtekarlığı; beş farklı fosilin birbirine eklenmesi ile oluşturulan ve tüm Darwinist yayınlarda uçmaya hazırlanan dinozor olarak tanıtılan, uydurma Latince ismiyle Archaeoraptor liaoningensis sahtekarlığı ve son olarak bir lemurun insan atası olarak lanse edilmeye çalışıldığı Ida sahtekarlığı bunun birkaç delilinden biridir.

Uydurma Evrim Haberleri

Bilim; anti-evrimdir, anti-Darwinizm’dir. Bilimin her dalı evrimi kesin olarak reddetmiştir. 21. yüzyılda evrime en büyük darbe, bilimden gelmiştir. Fakat evrim şaşılacak şekilde bilim adına ortaya çıkar. Sahte propagandasını yaygınlaştırmak için bilimi kullanır. Sahte haberleri bilimsel terimlerle süsleyerek hipnozu daha etkili kılmaya çalışır. Oysa Darwinist yayınlarda geçen bu bilimsel terimlerin ve formüllerin gerçekte verilen haberle ilgisi bulunmamaktadır.
1- Birgün, 20. 09. 2006 2- Hürriyet, 03. 09. 1999 3- Star, 27. 02. 2009 4- Star, 12. 01. 2010
5- Hürriyet, 10 04. 2001 6- Hürriyet, 21. 10. 1999 7- Hürriyet, 02. 07. 2005 8- Birgün, 09. 05. 2008
9- Birgün, 13. 08. 2008 10- Hürriyet, 17. 05. 2005

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Bu kupürlerdeki gibi sahte evrim haberlerine bakan, konu hakkında bilgisiz bir insan, başlık ve resimlerden, gerçekten çeşitli araştırmalar sonucunda bilimsel verilere ulaşıldığı izlenimine kapılabilir. Oysa bu haberlerin tümü uydurmadır. Hiçbir bilimsel araştırma bu sonuçları vermemiştir. Bilimsel araştırmaların verdiği tek sonuç, tarihin hiçbir noktasında hiçbir şekilde evrimin yaşanmamış olduğu gerçeğidir. Zaten Darwinistleri en perişan eden konu da, bu gerçeğin şu anda tüm dünyaya deşifre edilmiş olmasıdır.
1- Birgün, 19. 08. 2008 2- Hürriyet, 20. 03. 2001 3- Birgün, 15. 08. 2005 4- Hürriyet Bilim, 12. 10. 2002
5- Birgün, 20. 10. 2008 6- Evrensel, 24. 10. 2004 7- Radikal, 02. 06. 2006 8- Hürriyet, 29. 04. 2000

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin en belirgin özelliklerinden biri, insanlarla adeta dalga geçmeleri, olağanüstü saçmalıktaki haberleri müthiş bir pervasızlıkla insanlara dayatmalarıdır. Darwinistler 150 yıldır bunu yaptıkları ve geçmişte bu yolla taraftar topladıkları için, günümüzde de basın yoluyla aynı sahtekarlığı sürdürmeye çalışmaktadırlar. Fakat artık başarılı olmaları imkansızdır.
1- Radikal, 26. 03. 2004 2- Cumhuriyet, 20. 08. 2003 3- Hürriyet, 20. 08. 2003 4- Birgün, 19. 10. 2006
5- Radikal, 19. 07. 2008 6- Akşam, 16. 01. 2003 7- Hürriyet, 04. 08. 2009

 

 

 

Bunların her biri, dünyanın en tanınmış bilimsel dergilerinde dünyanın en tanınmış bilim adamlarının referanslarıyla bol bol Latince terimler kullanılarak yayınlanmış sahtekarlıklardır. Bu sahtekarlıkların gerçek yüzü ortaya çıkarılmasa, bunlar, şaşırtıcı şekilde okul kitaplarındaki ve bilim dergilerindeki yerlerini koruyacaklar ve ünvanı “bilim adamı” olan kişiler tarafından savunulacaklardır. İşte Darwinizm, bilim adamlarının, bilim dergilerinin, TV’lerin, gazetelerin kullanıldığı bu kadar tehlikeli ve büyük bir aldatmacadır.

Tüm canlılığı basit gibi göstermeye çalışırlar

Darwinistlerin aldatma yöntemleri genellikle insanları düşündürmemek üzerine kuruludur. Bunun kendilerince en etkili yöntemlerinden biri de, olağanüstü komplekslikteki canlılığı tamamen gözardı edip, bunu “basit” gösterebilmektir.

Darwinistler, “çamurlu suda hücre oluştu” derler. Tek bir proteinin nasıl tesadüfen meydana gelebileceğini dahi açıklayamazken, en teknolojik laboratuvarlarda daha tek bir hücreyi anlamaya çalışırken, insanları “çamurlu suda oluşan ilk hücre” aldatmacasıyla kandırmaya çalışırlar.

Uydurma Evrim Haberleri

19. yüzyılda Darwin’in içi su dolu baloncuk zannettiği hücrenin, 21. yüzyılda dünyanın en büyük metropolü olan New York şehrinden daha kompleks olduğu ortaya çıkmıştır. Değil hücrenin, hücredeki tek bir proteinin bile tesadüfen oluşması imkansızdır.

 

Uydurma Evrim Haberleri

Canlılık, olağanüstü derecede komplekstir. Tek bir canlı hücresi, detayları dahi anlaşılamamış muhteşem bir alemdir. Hücrenin tek bir proteini karşısında Darwinistler en büyük yenilgiyi almışlardır. Tek bir proteinin bile açıklamasını yapamamaktadırlar. Dolayısıyla Darwinistlerin, genetik araştırmalar, gen bilimi, DNA gibi konuları kullanarak verdikleri evrim haberleri çok büyük bir sahtekarlıktır. Genetik bilimi evrimi yerle bir etmiştir. Canlılığın başlangıcı iddiası, Darwinistlere en büyük çöküşü getirmiştir. Hiçbir bilimsel çalışma, Darwinist yayınlarda anlatılan sonuçların hiçbirini vermemiştir. Söz konusu haberlerin tamamı tam anlamıyla sahtekarlıktır.
1- Radikal, 14. 01. 2006 2- Akşam, 19. 10. 2008 3- Radikal, 25. 02. 2007 4- Hürriyet, 08. 03. 1998
5- Radikal, 25. 04. 2009 6- Akşam, 28. 08. 2002 7- Hürriyet, 05. 07. 2008 8- Hürriyet, 13. 11. 2008

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Evrimcilerin tüm iddiaları akıl ve mantık dışıdır. Hiçbir zaman için küçük dinozorlar koşarken aniden uçmaya başlayamazlar. Maymunun insandan tek farkı iyi koşucu olması değildir. Ne karıncayiyen, ne solucan, ne de bakteri insanla akraba değildir. Canlılık, Darwinistlerin bu uydurma masalları ile açıklanamayacak kadar komplekstir. Darwinistler canlılığı üstteki manşetlerdeki gibi basit göstermeye çalışırlar. Çünkü kendilerince ne kadar basit olursa, “her şey tesadüfen oluştu” iddiası daha rahat yaygınlaştırılabilecektir. İşte bu telkinle yıllarca insanları aldatmışlardır. Fakat tek bir hücredeki kompleksliği gösteren modern bilim, Darwinizm’in sonunu getirmiştir.
1- Cumhuriyet, 04. 09. 2004 2- Birgün, 19. 06. 2006 3- Radikal, 23. 01. 2008 4- Milliyet, 18. 10. 2003
5- Hürriyet, 20. 07. 2007 6- Vatan, 31. 01. 2006 7- Birgün, 24. 06. 2005 8- Birgün, 05. 03. 2005

 

 

 

 

Darwinistler insanlara balıkların karaya çıkarak zamanla kaplumbağa olduklarını, sürüngenlerin aniden kanatlanıp tüylenerek uçmaya başladıklarını, ayıların deniz kıyısında oynarken balinaya dönüştüklerini -ki bu Darwin’in kendi iddiasıdır-, şempanzelerin de (Darwinistler şempanze ya da maymun ifadesini bir nevi küçük düşme olarak nitelendirdikleri için onların deyimiyle hayali “maymunsu canlıların da”) laboratuvarlarda kendi beyin hücrelerini inceleyen bilim adamlarına, profesörlere, alimlere dönüştüklerini iddia ederler. Yaşamın içindeki muhteşem komplekslik, Darwinistler için içinden çıkılamaz dev bir açmazdır. İşte bu nedenle tek çıkar yolları, her şeyi tesadüflerle açıklayabilmek için, yaşamı ve içindeki kompleksliği sanki “basitmiş” gibi gösterebilmektir.

İşte bu amaçla, Darwinistlerin insanlara vermek istediği telkin özetle şudur: Çamurlu su + tesadüfler + zaman = Canlılık! Darwinistlere göre zaman, Darwinistlerin yaratıcı güç atfettikleri (Allah’ı tenzih ederiz) tesadüflerle birleşince mucizeler meydana getirmekte, canlılığı yoktan var etmekte, canlıları tüm imkansızlığına rağmen birbirine dönüştürmektedir. İşte Darwinistlerin iddiası, her şeyi böylesine basit göstermeye çalışan komik bir mantıktır.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin yeryüzündeki kompleks yapıları ve olağanüstü çeşitliliği açıklamak için kullandıkları hayali formül.

Bu, insanlara uygulanan sinsi bir hipnozdur. Bu hipnoz, insanların bazılarına öylesine etki eder ki, bu kişiler olağanüstü derecede saçma izahlara bir anda inanabilirler. İnsanın şempanzenin biraz gelişmiş bir hali olduğuna, balıkların istedikleri zaman karaya çıkıp kara canlısına dönüşeceklerine, çamurlu suyun içinde gerçekten bir hücrenin oluşabileceğine, dinozorların kanatlanıp kuş olacaklarına kanaat getirebilirler. Çünkü kitlevi hipnoz altındadırlar. Bu hipnoz onlara, dünyaca tanınmış profesörler tarafından, dünyaca tanınmış dergilerin kapak sayfalarında anlaşılmaz garip formüller ve garip bilimsel kelimelerle süslenmiş olarak verilir.

Oysa canlılıkta “basit” olan hiçbir şey yoktur. Evrim hipnozu altında anlatılan her şey yalandır. Tek bir hücre, tüm altyapısı ve iç organizasyonu ile dünyanın en büyük metropolü olan New York şehrinden dahi daha kompleks bir yapıdır. Son iki yüzyıldır yapılan çok kapsamlı laboratuvar araştırmalarına rağmen, bu olağanüstü yapının ancak çok küçük bir kısmı anlaşılabilmiş, fakat hiçbir şekilde taklit edilememiştir. Hücrenin sahip olduğu binlerce proteinden bir tanesi bile oluşturulamamaktadır. Canlı varlıklar, sahip oldukları komplekslik, hassaslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem açısından gerçek anlamda birer sanat eseridirler. Dolayısıyla Darwinist hipnozun gerektirdiği basit açıklamalar, yalnızca insanları aldatmak içindir.

Uydurma Evrim Haberleri

Canlı varlıklar, sahip oldukları komplekslik, hassaslık, simetri, düzen, detay, donanım ve sistem açısından gerçek anlamda birer sanat eseridirler. Bu sanat eserleri, üstün Sanatçı’nın varlığına, Yüce Allah’ın Kudretine işaret eder. Darwinistler de tüm varlıkların yaratılmış birer sanat eseri olduğunun farkındadırlar. Fakat ideolojilerini terk etmek istemezler. Olağanüstü saçmalıktaki iddialarını, bir sahtekarlık olduğunu bile bile yaygınlaştırmaya çalışmalarının en önemli sebebi budur.

 

Darwinistler, bütün bu saçmalıkları anlatırken, canlılıkta basit hiçbir şey olmadığını elbette kendileri de bilmektedirler. Çamurlu suda, değil hücre, tek bir protein bile oluşamayacağının, balığın karaya çıkıp sonra da uçmaya başlayamayacağının elbette ki farkındadırlar. Darwinistlerin bu izahları psikolojik büyü ve hipnoz amaçlı yaptıkları unutulmamalıdır. Dahası, bütün bu açıklamaları pervasızca yapan Darwinistler, gerçekte tek bir proteinin nasıl meydana geldiğini bile açıklayamamaktadırlar. Zaten bu Darwinistler için baştan büyük ve kesin bir çöküş anlamına gelir. Darwinist hikayeleri dinlerken, bu gerçeğin kesin olarak unutulmaması gerekir.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwin döneminde, bilim adına uydurma haberler ortaya atmak kolaydı. Çünkü bilim son derece ilkeldi. İnsanlar söz konusu manşetlerden gerçekten de sinekle akraba çıktığımıza, şempanzelerin “kuzenlerimiz” olduğuna ve atlarla yakın akraba olduğumuza inanabiliyorlardı. Ancak bilim, Darwinistlerin hiç beklemedikleri bir şekilde, evrim teorisine meydan okudu. Darwinistlerin bu saçma izahları bilim tarafından yerle bir edildi. Dolayısıyla bu propaganda yöntemleri şu an Darwinistleri yalnızca küçük düşürmektedir.
1- Vatan, 27. 01. 2003 2- Hürriyet, 03. 06. 2006 3- Hürriyet, 24. 02. 2000 4- Posta, 25. 05. 2001
5- Sabah, 19. 11. 2004 6- Yarın, 22. 08. 2003 7- Akşam, 25. 05. 2001 8- Hürriyet, 20. 04. 2009
9- Hürriyet, 06. 11. 2009

 

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistler halkın cahil ve bilgisiz olmasını isterler. Onları olağanüstü saçmalıktaki bilgilerle istedikleri gibi aldatabilmek isterler. Onlara, yeryüzündeki muazzam çeşitlilikte ve mükemmellikteki canlı aleminin oluşması için “zaman+tesadüfler+çamur” şeklindeki hayali formüllerinin yeterli olacağını telkin etmeye çalışırlar. İşte Darwinizm böylesine büyük bir saçmalıktır. Bu saçma mantığı telkin edebilmek için söz konusu gazete manşetleri en büyük silahtır. Adeta çocuk kandırır gibi, konu hakkında bilgisiz halkı hipnoz altına almaya çalışırlar. Darwinizm’in 150 yıllık dünya hakimiyeti büyük ölçüde, bu sahtekarca basın haberleri yoluyla mümkün olmuştur.
1- Vatan, 01. 02. 2010 2- Vatan, 04. 09. 2004 3- Sabah, 25. 08. 2003 4- Radikal, 30. 03. 2007
5- Vatan, 03. 03. 2009 6- Radikal, 30. 12. 2004 7- Vatan, 18. 10. 2006 8- Habertürk, 23. 04. 2009

 

 

 

Büyük basına Darwinizm’i desteklemeleri için gizli destek sağlanır

Darwinistler, propagandalarını 150 yıldır basın yoluyla gerçekleştirmişler, tüm psikolojik telkin yöntemlerini basını kullanarak yapmışlardır. Eğer basın gibi önemli bir güç ellerinde olmasa, Darwinist diktatörlüğün dünya çapında, sahte bir hakimiyet kurması, evrim sahtekarlığının devlet kurumlarına, okullara, üniversitelere girmesi kuşkusuz ki mümkün olmazdı.

Darwinizm’in basın yoluyla telkin edilmesi, inanılmayacak kadar uydurma olan bu fikrin inanılır kılınması için ilk karar, Darwin döneminde, ateist masonların oluşturduğu üst düzey bir mason locasında alınmış olan bir karardır. Paris’teki 33. Derece Mizraim Masonluk Yüce Konseyi’ne bağlı konsey üyeleri, toplantılarında evrimin bir bilim gibi gösterilip desteklenmesi gerektiğini açıklarken, kendileri bile teoriyle alay etmekten çekinmemektedirler:

İşte bu [evrim teorisinin bilimsel olduğu] bakış açısını kullanarak, hiç durmaksızın, basınımız yoluyla bu teorilere körü körüne güvenilmesini sağlayacağız. Entelektüeller… bilgileriyle kendilerini övecekler ve herhangi mantıksal bir doğrulamaya gerek duymaksızın bilimden alabildikleri tüm bilgiyi faaliyete geçirecekler, temsilciliklerimizdeki uzmanlar onların zihinlerini bizim istediğimiz yönde eğitebilmemiz için tüm parçaları kurnazca bir araya getirdiler. Bir an için bunların boş sözler olduğunu düşünmeyin: Darwinizm için planladığımız başarılar üzerinde dikkatlice düşünün…2

İşte Darwinizm, ateist masonların oluşturduğu bir Fransız locasında alınmış bu karar doğrultusunda kitlelere yayılabildi. O dönemden itibaren de hep ateist masonların himayesi altında kaldı. Dünya çapında bir hegemonya kurmuş olan, dolayısıyla tüm dünyayı dilediği gibi yönlendirecek bir basın ordusunun sahibi olan ateist masonlar, bu yolla diledikleri haberi çıkarıp, diledikleri konuyu gündem haline getirip insanları diledikleri şekilde yönlendirebilmektedirler. Bu sinsi yönlendirme politikası halen devam etmektedir.

Darwinizm’i ortadan kaldırmaya yönelik başarılar, ateist masonları tedirgin eder. İşte böyle zamanlarda hemen basın yoluyla, daha önce de tarif ettiğimiz bir yoğunlaştırılmış telkin politikası devreye girer. Darwinist basın hemen tetiklenir, derhal bir sahte fosil bulunur, Darwinist bir bilim adamı ön plana çıkarılır ve bu fosil üzerinden hikaye yazılır. Ateist masonların yöntemi bu şekilde işlemektedir.

Darwinizm’le ilgili haberlerin neden belli bir basın organı tarafından desteklendiğine dikkat çekmek gerekir. Söz konusu basın, gerçek bilgileri, bilimsel delilleri veya doğruları değil, yalnızca ateist masonlardan aldıkları emirleri haber olarak verir. Darwinizm aldatmacasının dünya çapındaki sahte hakimiyetini incelerken, bu gözle değerlendirmek gerekmektedir.

Uydurma Evrim Haberleri

Ateist masonların yönetimindeki büyük basın sık sık yayınlarında evrim saçmalığını ön plana çıkaran haberlere yer verir.

 

Uydurma Evrim Haberleri

Bir kısım büyük basın, ta Darwin döneminden beri kitle hipnozu yapmak üzere görevlendirilmiştir. Evrim teorisinin hiçbir şekilde bilimsel delilllerle desteklenmeyeceğini çok iyi bilen dönemin Darwinistleri, organize bir çalışma ile bir Darwinist diktatörlük meydana getirmiş ve sahtekarlığı yaygınaştırmak için bir kısım büyük basını görevlendirmiştir. Söz konusu basın, halen görev başındadır. Şu an tek fark, Darwinistlerin sahtekarlık yapmış olduklarının artık deşifre edilmiş olmasıdır.
1- Hürriyet, 30. 05. 2000 2- Hürriyet, 14. 01. 1999 3- Hürriyet, 14. 01. 1999 4- Sabah, 18. 07. 2002
5- Evrensel, 30. 05. 2008 6- Sabah, 17. 03. 2000 7- Star, 29. 08. 1999 8- Hürriyet, 25. 03. 2000
9- Vatan, 14. 04. 2007

 

 

“Suni yaşam yapmayı başardık” telkinleriyle evrimi gerçekmiş gibi göstermeye çalışırlar

DNADarwinizm’i ortadan kaldıran çok kanıt vardır. Fakat evrim teorisini bitiren en temel nokta hayatın başlangıcıdır. Çok defa tekrarladığımız ve ısrarla gündeme getirmeye devam edeceğimiz gibi, Darwinistler, tek bir proteinin dahi tesadüfen oluşumunu açıklayamamaktadırlar. İşte bu gerçek evrim teorisi için çöküş noktasıdır.

Bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek için Darwinistler, yine tekellerindeki basına başvururlar. Yapay yaşam senaryoları bu konuda en bilinen aldatma yöntemidir. Söz konusu yayın organlarında zaman zaman gündeme gelen “yapay kan yaptık”, “yapay evren yaptık”, “suni DNA ürettik”, “sentetik yaşam yolda”, “yapay hücre üretildi” haberleri işte bu psikolojik savunma yöntemlerinin bir parçasıdır.

Konu hakkında bilgisiz kişiler, söz konusu haberlerden, Darwinizm’in önündeki en büyük engelin, yani “yaşamın başlangıcı” sorununun çözüldüğü izlenimine kapılabilirler. “Bugün hücre yaptılar, yarın insan da yaparlar” gibi safiyane izlenimlere kapılabilirler. Zaten bu haberleri verirken Darwinistlerin amacı da insanları böyle büyüleyebilmek, bu karanlık hipnoz ile beyinlerini uyuşturabilmektir.

Oysa burada bir aldatmaca vardır. Hiç kimse, yoktan bir şeyi oluşturmanın yanına bile yaklaşamamıştır, yaklaşamaz da. Allah’ın dilemesi dışında, böyle bir şey mümkün değildir. Bilim adamlarının yaptıkları; halihazırda var olan kan, DNA ve hücreyi kullanarak ve en önemlisi akıl kullanarak yapılan bir laboratuvar çalışmasıdır. Darwinistler dilerlerse mümkün olan en derin noktalara, atomlara kadar insinler, örneğin on milyar atomu tekrar baştan dizsinler, burada yine akıl kullanmış olacak ve mevcutta var olan atomları kullanacaklardır. Binlerce bilim adamının çalışması, teknolojik laboratuvarlar, milyonlarca dolarlık harcama ve sayısız deney sonucunda elde edilen bu sonuçlar, ancak muazzam bir emek ve akıl vesilesi ile gerçekleşebilmektedir. Yani aklın varlığı şarttır. Elde edilen sonuç ise evrim değildir.

Bir DNA’nın içindeki nükleotidleri alıp bir başka hücre içinde farklı bir şekilde sentezlemek, mevcut sistem içinde akıl kullanarak yapılmış yeni bir düzenlemedir. Bilim adına bir başarıdır, önemli bilimsel gelişmelerin önünü açacak güzel bir gelişmedir; ama kesinlikle evrim değildir. Evrim, daha hayatın başlangıcı konusunda çaresizce yıkılmıştır. Yalnızca tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişinin açıklanamayışı, Darwinist iddiaların tümünün sonu anlamına gelir. Darwinistlerin aldatma yöntemleri her zaman oldukça zavallıca olmuştur. İşte bu sebeple bu yöntemleri deşifre edip, verilen sahte telkini ortadan kaldırmak son derece kolay olmaktadır. Darwinistlerin onlarca yıl boyunca sahte propaganda yöntemleriyle elde ettikleri büyü etkisi, tek bir hamlede yerle bir olmaktadır. Kuşkusuz, Allah’ın vaadi gereği, daima galip gelecek olanlar Allah’ın taraftarlarıdır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur:

Kim Allah’ı, Resûlü’nü ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır. (Maide Suresi, 56)

Uydurma Evrim Haberleri

Bir canlıda zaten var olan mevcut yapıları kullanarak, bilinçli varlıkların denetiminde, bilinçli şartlar altında, onlarca yıllık laboratuvar çalışmalarının sonucunda yapay bir “kopya” meydana getirilmesi kuşkusuz bilim adına önemli bir gelişmedir, fakat bu KESİN OLARAK EVRİM DEĞİLDİR. Yoktan bir DNA veya protein oluşturulmamış, sisteme daha önce var olmayan yeni bir bilgi eklenmemiştir. Darwinistlerin evrimle ilgisi olmayan bilimsel gelişmeleri kullanmak yerine, önce tek bir proteinin tesadüfen yoktan nasıl var olabileceğini açıklamaları gerekmektedir. işte Darwinistlerin dehşete düştükleri ve asla açıklayamadıkları en büyük soru budur. Dolayısıyla Darwinistlerin yapay kopyalar üzerinden yaptıkları spekülasyonların tümü uydurmadır.
1- Bilim Teknik, 09. 1979 2- Radikal, 09. 04. 2006 3- Cumhuriyet, 22. 05. 2010 4- Habertürk, 25. 05. 2010
5- Hürriyet, 25. 05. 2010 6- Akşam, 22. 05. 2010 7- Sabah, 11. 02. 2001 8- Taraf, 22. 05. 2010

 

 

 

 

Tesadüfleri sahte ilah olarak göstermeye çalışırlar (Allah’ı tenzih ederiz)

Darwinistlerin insanları aldatmak için kullandıkları, akıl almaz derecede mantıksız bir senaryoları vardır. Bu senaryo dahilinde olmayacak şey yok gibidir. Tek bir hücreden binlerce farklı türde canlılar meydana gelir, karadan aniden sürüngenler havalanır ve kuş olur, solucanlar zamanla insana dönüşür. Bu utanç verici senaryoda söz konusu oluşumları, dönüşümleri, değişimleri meydana getiren hayali güç ise Darwinistlere göre “tesadüflerdir”. İşte Darwinistler yıllarca insanları bu şekilde aldatmışlardır.

Evrimciler, Darwin’den hatta Sümerler’den beri bunu savunmuşlardır. Tesadüf iddiası, evrim teorisinin temelini teşkil eden büyük bir rezalet, Darwinistler açısından yüz karası bir izahtır.

Fakat bu iddianın zavallılığı, mantıksızlığı ve saçmalığı tüm dünyaya özellikle Yaratılış Atlası vesilesiyle deşifre edildikten sonra, Darwinistler bir anda ağız değiştirmişlerdir. Bu utanç verici iddiayı artık daha fazla savunarak küçük duruma düşmemek için çok daha mantıksız bir savunma psikolojisinin içine girmişlerdir. Şu anda Darwinistlere “size göre her şeyi gerçekleştiren tesadüfler mi?” denildiğinde, “biz tesadüf demedik” derler. Ardından peki “tesadüf değil de ne?” diye sorulduğunda, “bazı tesadüfi olaylar sonucunda oluşan bir süreç” gibi son derece çocukça ve bir o kadar akılsızca bir savunma içine girerler. İşte bu, Darwinistlerin dayanak noktasının ne kadar geçersiz olduğunun açık ve sarih göstergesidir.

Yaratılış Atlası

Darwinistlerin insanları aldatmak, insanlar üzerinde büyü etkisini oluşturabilmek için bilimsel terimler ve formüller kullanarak kendilerine bilimsel açıklama yapıyor görünümü vermeye çalıştıklarını daha önce belirtmiştik. Tesadüf aldatmacası da yine aynı yöntem kullanılarak insanlara makul gösterilmeye çalışılır. Evrimci yayınlarda örneğin bir dinozorun kanatlanıp uçtuğu yalanı, Latince terimlerin ve isimlerin sıkça kullanıldığı sözde bilimsel görünümlü bir makalenin satırlarında anlatılır. Oysa dikkat edilirse, söz konusu hayali süreçte ve bu akıl almaz derecede komik hikayede şuurlu, bilinçli, olaylara müdahale eden, olayları yönlendiren, mantıklı çıkarımlar yaparak en uygun olanını belirleyen, seçim yapma, mantık yürütme, doğrusunu ayırt etme yeteneğine sahip olan bir akıl yoktur. Darwinizm, bir bilincin varlığını kabul etmez. Sahte evrimde olayların tümü; şuursuz, akılsız, bilinçsiz, kör tesadüfler tarafından gerçekleştirilmiştir. Tesadüfler Darwinistlerin; mucizeler gerçekleştiren, yoktan var eden, hata yapmayan, gelecekteki olayları önceden fark edip bunun için tedbirler geliştirebilen sahte ilahlarıdır.

Darwinistler, işte bu sahte ilahı kendilerince bir yaratıcı güç gibi göstermeye çalışır (Allah’ı tenzih ederiz) ve bu sinsi açıklamalar yoluyla Allah inancından insanları uzaklaştırmaya çalışırlar. Darwinist büyünün, insanları zaman içinde ateizme sürüklemesinin, Darwinistlerin büyük kesiminin canla başla Allah inancına karşı mücadele içinde bulunmasının temelindeki asıl neden işte budur. Darwinizm’e inananlar, farkında olarak veya olmaksızın, tesadüf putunun hipnozu altına girmekte ve kaçınılmaz olarak Allah inancından uzaklaşmaktadırlar.

Detaylarla dikkati dağıtmaya çalışırlar

Kafa karıştırıcı detaylar ve saçma haberler Darwinistlerin psikolojik savunma yöntemlerinin önemli bir parçasını oluşturur. Mantıksız detaylarla zihinleri boğmak, Darwinist hipnoz yönteminin bir parçasıdır. Darwinist yayınlarda bu amaçla verilen haberler ile asıl hedef, konu hakkında bilgisi olmayan bazı insanlara, evrimin bir sahtekarlık olduğunu unutturabilmek ve onların beyinlerini, “patatesle mi yoksa solucanla mı daha yakın akrabayız?” gibi olağanüstü derecede saçma bir soru ile meşgul edebilmektir. Darwinistler, mantıksız detayları işte bu amaç için kullanırlar.

Uydurma Evrim Haberleri

1- Hürriyet, 07. 02. 2003 2- Hürriyet, 19. 11. 2008

 

Bir Darwinist yayında “kangurularla akrabaymışız”, “aç kaldık o yüzden dik yürümeye başladık”, “hıçkırık kurbağadan miras kalmış” şeklindeki olağanüstü derecede mantıksız haberlerin tümünün amacı dikkati dağıtmaktır. Sanki evrim ispatlanmış bir gerçekmiş de, geriye sadece hıçkırığın ortaya çıkışı sorunu kalmış gibi bir izlenim uyandırmaya çalışırlar. Yoğun olarak böyle haberlerin etkisinde kalan konu hakkında yeterince bilgisi olmayan kişiler bu telkini kolaylıkla alırlar. Bu aldatıcı haberlerin etkisiyle evrimin açıklayamadığı birkaç küçük konu kaldığını, onlara da nihayet bir açıklama getirildiğini zannederler. Darwinistlerin yıllardır sürdürdükleri kitle aldatmacası bu sistemle yürür. Kitle hipnozu bu sahte yöntemle başarılı şekilde sürdürülür.

Burada tekrar hatırlatalım:

 Darwinistler daha tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişini açıklayamamaktadırlar.

 Getirebildikleri tek bir tane bile ara fosil yoktur.

 350 milyondan fazla fosil evrimi yerin dibine geçirmiştir.

 Canlılardaki komplekslik Darwinistlere en büyük darbelerden birini vurmuş, evrimle asla açıklayamayacakları sistemler ortaya çıkarmıştır.

 İddia ettikleri tüm fosillerin sahte olduğu ortaya çıkmış, hatta bilerek sahtekarlık yaptıkları anlaşılmıştır.

 Fosillerden, canlıların aniden ortaya çıktıkları ve milyonlarca yıl boyunca hiçbir değişim geçirmedikleri açıkça anlaşılmıştır.

Bilimsel delil bunlardır. Darwinistler bunlara açıklama getiremedikleri için olağanüstü saçmalıktaki haberleri manşetten verirler. Çünkü çaresizdirler. Bilim adına ortaya çıkmış fakat hiçbir bilimsel delili olmayan sahte bir teoriyi sahtekarlık dışında başka nasıl savunacaklardır? Fakat şu sıralar bu mantıksız haberlerin de artık etkisiz olduğunu anlamış durumdadırlar. Şu anda okul çağındaki çocuklar bile, Darwinistlerin bu türden izahlarıyla karşılaştıklarında, onlardan, her şeyden önce bir proteinin ortaya çıkışının açıklamasını yapmasını beklemektedirler. Dolayısıyla aldatmacanın ömrü uzun sürmemiştir.

Uydurma Evrim Haberleri

En bilinen Darwinist propaganda taktiklerinden bir tanesi, hipnoz altındaki insanları detaylara boğmak ve sahte iddialarla onları asıl konudan -evrimin bir sahtekarlık olduğu gerçeğinden- uzaklaştırabilmektir. Darwinistler, sanki evrimle ilgili her türlü şey ispatlanmış da geriye sadece hıçkırığın hangi hayvandan miras kaldığı veya balinanın fil olup olmadığı konuları kalmış gibi saçma ve uydurma haberleri gündeme getirirler. Bilgisiz bir insanı bu haberlerle aldatabilmek çok kolaydır. Söz konusu kişi artık, evrimi ispatla-yan herhangi bir delil olup olmadığını soruşturmayı düşünmez. Çünkü detaylara boğulmuş, gerçekleri araştırmaktan uzaklaşmış, Darwinist büyünün etkisinde kalmıştır.
1- Yüzyıl, 04. 03. 1998 2- Hürriyet, 16. 10. 1999 3- Sabah, 16. 08. 2002 4- Akşam, 18. 10. 2006
5- Bugün, 23. 04. 2007 6- Vatan, 20. 03. 2006 7- Sabah, 30. 12. 2008 8- Posta, 14. 04. 2007 9- Posta, 18. 02. 2003

 

 

 

Benzerlikleri delil olarak kullanmaya kalkarlar

Darwinistler, hayatın başlangıcı konusunun teorilerini bitirdiğini, fosillerin evrimi çürütüp yok ettiğini, mutasyonların da hiçbir şekilde evrim meydana getiremeyeceğini çok iyi bildiklerinden yine insanlarda büyü etkisi meydana getirecek, bir o kadar da onlara mantıklı gibi görünecek başka bir aldatmacanın ardına sığınırlar: Canlılar arasındaki benzerlikler!

Canlılar arasındaki benzerlikler sanki evrimleşmenin bir kanıtıymış gibi sürekli olarak Darwinistler tarafından dile getirilir. Çünkü bazı insanlar genellikle bu aldatmacaya inanma eğiliminde olurlar. Maymunun insana benzerliği o kadar kesin delil havasında sunulur ki, bu telkini alan bazı insanlar hayvanat bahçesine gittiklerinde veya maymunlarla ilgili bir belgesel film seyrettiklerinde belli bir yönde kanaat geliştirirler. Öyle ki, Darwinist aldatmacadan oldukça etkilenmiş olduklarından, gördükleri canlının “biraz gelişse, tıraş olsa, iyi beslense” rahatça insana dönüşebileceğine dair basit bir mantıkla düşünmeye başlarlar. Birkaç teknik benzerlik, Darwinist telkinin yaygınlaşmasına zemin hazırlamaktadır.

Oysa maymun ne kadar insana benzerse benzesin Allah’ın izniyle bu dünya üzerinde var olduğu sürece, maymundan farklı bir canlı olmayacak, ne kadar eğitilirse eğitilsin insana dönüşmeyecektir. Ne yaparsa yapsın, Allah’ın dilemesi dışında insanı insan yapan “ruh”a sahip olamayacaktır.

İnsanı insan yapan “ruh”udur. Bir canlı ancak ruh sahibi olduğu sürece insan vasfını kazanır. İnsan, “ben benim” diyebilen, beyninde bir görüntü oluştuğunun ve onu izlediğinin farkına varabilen şuur sahibi bir varlıktır. İnsan, fiziksel olarak neye benzerse benzesin, ruh sahibi olduğu sürece insandır. Onu, diğer tüm canlılardan ayıran en büyük gerçek budur. Darwinistler bu gerçeği örtbas etmeye çalışırlar. Oysa evrim teorisi ruhun kesin varlığı karşısında en büyük darbelerinden bir tanesini almaktadır. İşte bu sebeple, Darwinistler açısından bu konu itina ile gündeme getirilmemeye çalışılır.

Canlıların benzerliği asla evrim için bir delil değildir. Canlılar birbirlerine elbette benzerler. Her biri, aynı gezegen içinde aynı havayı solumakta, aynı elementlerin bileşiminden oluşmakta, aynı besinlerle beslenmekte, aynı ortamı paylaşmaktadırlar. Tüm canlılar, benzer muhteşem moleküler sistemlerle donatılmışlardır. Her bir sistem, sınırları oldukça hassas olan bu Dünya şartlarına mükemmel uyum sağlayacak şekilde var edilmiştir. Dolayısıyla benzerlikler, Yüce Allah’ın yaratma sanatının bir delilidir. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle buyurur:

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Uydurma Evrim Haberleri

Bir canlıyı insan yapan, o canlının dış görünümü değil, taşıdığı “ruh”tur. Darwinistler bu gerçeği örtbas etmeye çalışırlar. Oysa insanın ruh sahibi olduğu gerçeği, Darwinistlerin en büyük açmazlarından biridir ve insanın hayali evrimine dair tüm iddiaları ortadan kaldırır.

 

Uydurma Evrim Haberleri

Bir şempanzenin alet yapabilmesi, gıdıklanınca insan gibi gülmesi, çocuğuna şefkat göstermesi “in-sanlaşmakta” olduğunun bir delili değildir. Fiziksel benzerlikler hiçbir zaman evrimin kanıtı olamaz. iki canlı arasındaki %0.001’lik bir fark bile Darwinistlerin asla aşamayacağı dev bir moleküler farktır. Fakat bunun ötesinde bir şempanze, isterse fiziksel olarak insanın tıpkısının aynısı olsun, ruh sahibi olmadığı sürece asla ve asla insan olamayacaktır. Dolayısıyla Darwinistlerin bu kupürlerde örnekleri görülen pro-pagandaları gerçekte büyük bir sahtekarlıktır.
1- Birgün, 19. 02. 2007 2- Posta, 26. 02. 2007 3- Hürriyet, 18. 02. 2002 4- Birgün, 22. 09. 2008
5- Akşam, 18. 04. 2007 6- Birgün, 28. 04. 2007 7- Evrensel, 21. 03. 2003 8- Posta, 13. 04. 2007 9- Radikal, 04. 09. 2001
10- Radika, 12. 11. 2009 11- Hürriyet, 01. 10. 2005 12- Radikal, 06. 06. 2009 13- Radikal, 13. 04. 2007

Dipnotlar

1. Mektubat, s. 513

2.  John Daniel, Two Faces of Freemasonry, Day Publishing, 2007, s. 121 .

3. James Owen, Evolution Less Accepted in U.S. Than Other Western Countries, Study Finds, 10 Ağustos 2006 – http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060810-evolution.html

Darwinist Propaganda Yöntemleri (2/3)

Evrimi inkar edenlere kapsamlı bir sindirme politikası uygularlar

Darwinizm zorbalıkla, dayatmayla, sahtekarlıkla ayakta tutulur. Darwinizm’in yıllardır gündemde olmasının tek sebebi tüm dünyaya hakim bir sistem olan Darwinist diktatörlüktür. Darwinizm, bu dikta rejimi neticesinde insanlara dayatılmış, zorla, icbar yoluyla kabul ettirilmiştir. Darwinist hipnoz, insanların hiç farkına varmadığı şekillerde yaygınlaştırılmış, büyük bir kitle bu hipnozun etkisi altında kalmıştır. Bu kirli diktatörlüğün sinsi yöntemleri sonucunda Darwinizm, dünya çapında adeta reddedilemez, itiraz edilemez konuma getirilmiştir.

Uydurma Evrim Haberleri

Dünyanın hiçbir üniversitesinde, Darwinizm’i sorgulayan bir öğretim üyesine yer yoktur.

Darwinizm şu anda büyük oranda dünya devletlerinin koruması altındadır. Pek çok ülkede devlet kurumları tarafından desteklenir ve hatta zorla kabul ettirilir. Batıl Darwinizm dinine karşı gelenler ise yine aynı zorba yöntemlerle susturulurlar. Bunun örnekleri yüzlercedir. Yalnızca evrim teorisini eleştirdikleri için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından bazıları karşı karşıya kaldıkları bu sindirme politikasını son yıllarda açıkça deşifre etmektedirler. Öğrenciler sınıfta bırakılmakta, devlet kurumlarında kıdemli kişiler kariyerlerinden olmaktadır. Üniversiteler, yalnızca Darwinist eğitimin verildiği ve yalnızca Darwinist eğitimin kabul edildiği dikta rejiminin bir parçası haline getirilmiştir.

Darwinizm’in reddi engellenmektedir, çünkü aksi takdirde batıl Darwinizm dininin savunucularının hiçbir dayanağı olmayan bu teoriyi canlı tutabilmek için bir yolu kalmamış olacaktır. Yalan, yüksek sesle söylenmekte ve bunun yalan olduğunu iddia etmek suç sayılmaktadır. Bilimsellik iddiasıyla ortaya atılan teori, bilimden tam anlamıyla uzak, resmen ve açıkça reddedilmesi engellenen, batıl, dogmatik bir inanç sistemi haline getirilmiştir. Asıl dikkat çekici olan ise, bunun göz göre göre, hiç çekinmeden yapılmasıdır.

Uydurma Evrim Haberleri

Evrim teorisini sorguladıkları için işlerinden atılan profesör ve bilim adamlarından yalnızca birkaçı.

İşte bu sebeple “Darwinizm bütün dünyada kabul ediliyor” şeklindeki hezeyanların hiçbir anlamı yoktur ve bunların hiçbir şekilde dikkate alınmaması gerekir. Darwinist diktatörlüğün sistemli ve sinsi çalışmaları, zaten böyle bir kabulu şart kılmıştır. Kimi insanlar işlerinden olmamak, kariyerlerini bırakmamak için mecburen bu sahte teoriyi kabul eder gözükmekte, öğrenciler sınıf geçebilmek için evrimi destekleyen sorulara cevap vermek zorunda kalmaktadırlar. Tarihin en geniş kapsamlı dikta uygulaması, Darwinist diktatörlük tarafından dünya çapında gerçekleştirilmektedir.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinist diktatörlük bütün dünyayı ele geçirmiş durumdadır. Evrim, bu diktatörlüğün dayatması nedeniyle bütün dünyada devlet kanunlarıyla korunmaktadır. Evrim teorisine karşı çıkmak veya evrim teorisinin geçerliliğini sorgulamak imkansızdır. Bu sorgulamayı yapanlar derhal tespit edilir, hemen susturulurlar. Darwinist diktatörlüğün tekelindeki basının etkisiyle toplum baskısı geliştirilir, kamuoyu oluşturulur ve evrimi sorgulayan kişi veya kurum üzerinde müthiş bir caydırma politikası başlatılır. Profesölerin korkudan üniversitelerde evrim eğitimine devam etmeleri, Papa’nın kendi evinde evrim konferansı vermesi, kiliselerin Darwin’den özür dilemeleri sırf bu yüzdendir. 150 yıllık tarihin en büyük sahtekarlığı olan evrimin tüm dünyaya yayılması ve sahte hipnozunu kitlelere ulaştırması Darwinist diktatörlüğün yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir.
1- CnnTurk, 13. 03. 2009 2- Milliyet, 21. 12.2005 3- Radikal, 13. 03. 2009 4- Hürriyet, 14. 01. 2007
5- Hürriyet, 15. 09. 2008 6- Cumhuriyet, 14. 03. 2009 7- Cumhuriyet, 08. 07. 2004 8- Radikal, 06. 10. 2010
9- Radikal, 31. 07. 2009 10- Radikal, 22. 12 . 2005

 

 

 

Büyük bir kalabalık kitlenin evrime inandığı yalanını telkin ederler

Darwinist dikta rejiminin boyutları bilindiğinde, neden evrimin bütün dünyada destekleniyor gibi görüldüğü daha rahat anlaşılabilecektir. İnsanların bir kısmı genellikle kalabalığın yaptığı şeylerin makuliyetine inanırlar. Kalabalığı haklı bulmak isterler. Halk arasındaki “uydum kalabalığa” lafı bu anlayışın ürünüdür. Oysa Kuran’da, “Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah’ın yolundan şaşırtıp-saptırırlar…” (En’am Suresi, 116) ayetinde belirtildiği gibi çoğunluk, çoğu zaman, Allah yolundan saptırıcı bir kitle telkinine sahiptir. Çoğunluğa değil, Kuran’a ve vicdana uymak esastır. Dünya savaşları sırasında kitleleri ölüme götüren, Hitler Almanya’sını, Mussolini İtalya’sını, komünist Rusya’yı kana bulayan, yine bu kalabalık psikolojisidir. Kökenini Darwinist ideolojinin oluşturduğu bu çarpık zihniyet, yalnızca bu Dünya Savaşları ve onların kirli etkileri sonucunda 200 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. İşte Darwinizm konusunda da insanları en fazla aldatan unsurlardan bir tanesi bu kalabalık kültürüdür.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinist kökenli zalimane felsefi akımların insanlığa getirdiği belalar, milyonlarca masum insanın ölümüne sebep olmuştur.

Peki bütün mantıksızlığına rağmen, çoğunluğun Darwinizm’i benimsemesi nasıl sağlanmıştır? Bunun sebepleri şunlardır:

a. Darwinizm, dönemin ateist masonları tarafından teşkilatlı şekilde organize edilmiş batıl bir inanç sistemidir. Başlangıcından şu aşamaya kadar bütün gelişimi bu organize plan dahilinde gerçekleşmiştir.

b. Ateist masonlar, tekellerine aldıkları bazı basın yayın araçları yoluyla ilk başta oldukça tepki çeken evrim fikrini derinden ve sessizce yaymışlar, bir kitle hipnozu meydana getirmişlerdir.

c. Ateist masonların tekelindeki dergiler, gazeteler, televizyonlar ve diğer yayın organları vasıtasıyla, evrimin bir gerçek olduğuna dair aldatıcı telkin verilmiştir. Bu telkin halen devam etmektedir.

d. İnsanlar üzerinde büyü etkisi oluşturabilmek için sahte resimler, rekonstrüksiyonlar, sahte fosiller, sahte çizimler oluşturup görsel telkin metodları geliştirmişlerdir.

e. Tarihin en büyük sahtekarlığı olmasına rağmen evrimi, okul müfredatlarına bir bilimmiş gibi dahil etmişlerdir.

f. Ateist masonların tekelindeki Darwinist diktatörlük bütün dünyada evrimi koruması altına almış, bazı devlet yönetimleri bu koruyuculuğu bizzat üstlenmiştir. Evrime karşı gelmek adeta bir milli suç sayılmış, insanlar, okullar, idareler bu sebeple mahkemeye verilmiştir.

g. Evrime karşı gelenler sindirilmişler, susturulmuşlar, işlerinden edilmişlerdir. Evrim, itiraz edilemez bir konuma getirilmiştir.

h. Bilim, tümüyle evrimi reddetmiş olmasına rağmen, evrime inananları bilimsel, inanmayanları bilim dışı ilan etmişler ve bu telkin sonucunda evrimi reddedenlerin toplumdan dışlanmasını sağlamışlardır.

Görüldüğü gibi Darwinizm, bilimsel olduğu için değil, tamamen dayatma yoluyla telkin edildiği ve Darwinist diktatörlük tarafından korunduğu için dünyada destek bulmuştur. Çoğunluğun bu sahte teoriyi destekliyor görünmesi insanları aldatmamalıdır. Çünkü bu insanların bir kısmı, Darwinizm’in dünya çapında yaşanan tarihin en büyük sahtekarlığı olduğunu bilmemekte, bir kısmı ise işini kaybetmemek veya çevrenin tepkisini çekmemek için Darwinizm’i destekliyor gözükmektedir.

Elbette bu insanlar arasında -azınlık da olsa- Darwinizm’i bir ideoloji, sahte bir din olarak benimseyen kişiler de bulunmaktadır. Bu kişiler, Allah’ın Kuran’da bildirdiği gibi zaten Allah’ın varlığını reddetmek ve batıl olana uymak için yaratılmışlardır. Kuran’a göre bu insanlar, mucizeler dahi görseler inanmayacaklardır. O yüzden böyle kişilerin varlığı insanları aldatmamalıdır. Yüce Allah Kuran’da bu insanları şöyle tanıtır:

Gerçek şu ki, Biz onlara melekler indirseydik, onlarla ölüler konuşsaydı ve herşeyi karşılarına toplasaydık, -Allah’ın dilediği dışında- yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. (En’am Suresi, 111)

Kuran’da açıkça tanıtılan bu insanlar, aslında yaptıklarının yanlış olduğunu bilmektedirler. Darwinizm’in sahte ve yanlış olduğunun, kendilerini ve tüm varlıkları Yaratan’ın Yüce Allah olduğunun farkındadırlar. Fakat onlar, Kuran’da bildirildiği gibi vicdanları kabul ettiği halde, büyüklük içinde olmalarından dolayı itiraz ve inkar içindedirler. Bir ayette Yüce Allah şöyle buyurur:

Vicdanları kabul ettiği halde, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen, bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. (Neml Suresi, 14)

Topluluktan dışlama tehdidi ile taraftarlarını kaybetmemeye çabalarlar

Darwinizm, Darwinist diktatörlük tarafından 150 yıldır kapsamlı bir koruma altında bulunmakta, bazı devletlerin kanunları tarafından himaye altına alınmakta, teoriyi kabul edenler övülüp, teoriyi reddedenler işlerinden atılmakta ve,okullarda dayatma zoruyla okutulmaktadır. Dolayısıyla böyle bir ortamda bir kişinin Darwinizm’i reddettiğini açıkça ifade etmesi çok kolay değildir. Böyle kişiler; Darwinist telkinin yoğun etkisi altındaki insanlar tarafından aniden dışlanır ve uzaklaştırılırlar. İşte bu, Darwinist diktatörlüğün taraftarlarını kaybetmemek için kullandığı psikolojik caydırma metodlarının en başlıcalarındandır.

Hayatı boyunca evrim konusunda ihtisas yapmış ve profesörlüğe kadar yükselmiş bir kişinin, günün birinde Darwinizm’i reddettiğini, evrimin geçersizliğini gördüğünü açıklaması büyük bir olaydır. Eğer bir profesör artık evrimi reddettiğini açıklarsa; bütün kariyerinin sona ermiş olacağını, üniversitedeki popüler görevinden atılacağını, çoğunluğunu Darwinistlerin oluşturduğu arkadaş çevresinin büyük bir hızla kendisini terk edeceğini ve bunun yanında da oldukça yoğun bir aleyhte propagandaya maruz kalacağını da bilir. Bu her zaman böyle olmuştur. Daha önce örneklerini verdiğimiz profesörler tam olarak bu sebeple işlerinden ve yakın çevrelerinden olmuşlardır. Kimileri hakkında, tekrar iş bulamaması için internet üzerinden çirkin bir tanıtım kampanyası başlatılırken, kimileri işverenleri tarafından “entelektüel terörist” ilan edilmiştir.

Yıllarını bir evrimci olarak geçirmiş hatta bu yönde kariyer yapmış biri için evrim teorisini reddetmek bu kişinin yaşamında önemli değişiklikleri beraberinde getirir. Böyle bir kişi için Darwinizm’in beraberinde getirdiği tüm belalı ideolojiler bir anda geçersiz hale gelir. Komünistlik, ateistlik ve bunun gibi pek çok sapkın inancın bir anda hiçbir değeri kalmaz. Bir satanist Darwinizm’in geçersizliğini gördüğü anda onun için satanist olmanın bir manası yoktur artık. Acımasızca insanları katledebilen bir terörist, Darwinizm’in geçersizliğini anladığında bir anda yaptığı şeyin ne kadar mantıksız ve vicdansızca olduğunu fark eder. İnsanları öldürmeyi meşru kılan sapkın ideolojik dayanak, bir anda kül olup uçmuştur. Dolayısıyla Darwinizm’i reddetmek, hayatını bu sapkın ideolojiye dayandırmış olan insanların tüm bakış açılarını, tüm değerlerini, tüm yaşamlarını değiştirir.

Darwinizm’i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası, Darwinistlerin sarıldığı belki de en etkili psikolojik silahlardandır. Bu dışlama politikasının kolaylıkla üstesinden gelemeyeceğini düşünen bazı insanlar inanmadıkları halde evrimci görünmeye mecbur kalmışlardır. Evrime inanmadığı halde evrim konferansları veren, mantıksızlığını bildiği halde bu yönde kitaplar ve makaleler yazan, tam tersini düşündüğü halde evrimcilerin bulunduğu ortamlarda teoriyi canla başla savunur gözükmek zorunda kalan çok fazla sayıda insan vardır. Allah’ın varlığını açıkça görüp anladığı halde ateist arkadaşlarının arasında bu düşüncesini dile getiremeyen kişilerin sayısı özellikle son yıllarda çok artmıştır.

Bu caydırma politikası söz konusu kişileri tedirgin etmemelidir. Çünkü Darwinist diktatörlüğün sözde hakimiyeti oldukça geçici, güçsüz ve zayıftır. Allah’ın vaadi gereği mutlaka batıl yok olacak ve Hak olan galip gelecektir. Asıl olarak şu bilinmelidir ki Allah, samimi olarak kendisine yönelen, vicdanına uyan, içinde bulunduğu toplumdan dışlanmayı göze alarak doğru ve Hak olanın savunuculuğunu yapan kişinin yanındadır. Galip gelecek olanlar mutlaka Allah’ın dostları olacaktır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şöyle bildirir:

Eğer Allah size yardım ederse, artık sizi yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi ‘yapayalnız ve yardımsız’ bırakacak olursa, O’ndan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etsinler. (Al-i İmran Suresi, 160)

Uydurma Evrim Haberleri

Eğer bir profesör bir gün evrime inanmadığını açıklarsa, bütün kariyerinin sona ermiş olacağını, aile ve arkadaş çevresi tarafından dışlanacağını, kötüleneceğini, yoğun bir aleyhte propagandaya maruz kalacağını, kendisi hakkında yaygınlaştırılan aleyhte haberler nedeniyle bir daha iş bulamayacağını, ezilip, psikolojik yönden tahrip edileceğini çok iyi bilir. İşte bu yoğun psikolojik baskı nedeniyle bugün pek çok profesör, evrime inanmadığı halde inanır gözükmek zorundadır. Darwinizm’i reddedenlere yönelik bu dışlama politikası Darwinistlerin sarıldığı belki de en etkili psikolojik silahlardandır. Evrim; tehdit, dışlama, aleyhte propaganda ve holiganlık yöntemleriyle zorla savundurulan büyük bir sahtekarlıktır.
1- Cumhuriyet, 14. 03. 2009 2- Evrensel, 04. 12. 2009 3- HaberTurk, 26.02.2011 4- CnnTürk, 13. 03. 2009
5- Radikal, 12. 03. 2009 6- Birgün, 04. 12. 2009 7- CnnTürk, 13. 03. 2009 8- Posta, 12. 03. 2009
9- Radikal, 04. 12. 2009 10- Cumhuriyet, 15. 03. 2009

 

 

 

Sahte anketler, istatistikler düzenler, evrimi kabul edenlerin sayısını yüksek göstermeye çalışırlar

Darwinistlerden bir bilimsel delil istendiğinde genellikle şu cevabı verirler: “Evrim zaten bütün dünyada kabul görüyor!” Darwinistler bunu söylediklerinde evrim ile ilgili bütün sorunların ortadan kalkmış olacağını, insanların bununla tatmin bulacağını ve bunun Darwinizm’i kabul etmek için yeterli olacağını düşünürler. Gerçekten de bu psikolojik telkin metodu şimdiye dek bir kısım insanlar arasında etkili olmuştur. Bazı insanlar, teorinin bilimsel delillerle desteklenmiyor oluşunu pek önemsemez, genel kabule bakarlar.

İşte bu sebeple Darwinist diktatörlük, tüm dünyanın evrimi kabul ettiği izlenimini verebilmek için mümkün olan her yolu dener. Bunlardan bir tanesi sahte anketler ve istatistikler düzenlemek, bu anketler yoluyla evrime inananların sayısını fazla göstermek ve bunların sonuçlarını Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organlarında büyük bir yaygarayla yayınlamaktır.

Söz konusu anket sonuçlarına bakan bir insan, Allah’a inanan ve evrimi reddeden insanların sayılarının özellikle Amerika, İngiltere gibi ülkelerde çok az olduğunu düşünebilir. Daha önce belirttiğimiz kalabalık psikolojisinin getirdiği etki nedeniyle evrime inanan sahte çoğunluğun doğru yolda olduğunu düşünebilir. Oysa bu bir aldatmacadır. Böyle bir anket gerçekte hiç yapılmamıştır. Bu sonuçlar, Darwinist diktatörlüğün denetimi altındaki basın organlarında insanlara duyurulmak için özellikle belirlenmiş sahte rakamlardır. Darwinistler, bu sahte anketler ve istatistiklerle her zaman olduğu gibi insanları aldatmaktadırlar.

Pek çok ülkede bu anketler gerçekten yapılmış, insanlara gerçekten ne düşündükleri sorulmuştur. Alınan sonuçlar Darwinistlerin iddiaları ile taban tabana zıttır. İnsanlar evrimi reddetmekte, tüm varlıkları Allah’ın yarattığına inanmaktadırlar. Bu oran gün geçtikçe daha da artmaktadır. Yapılan somut anketlerin en büyüklerinden biri, evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu göstermiştir.3 Türkiye’yi hemen ardından takip eden tüm ülkeler arasından evrimi reddeden ikinci ülke ise Amerika’dır.

Dolayısıyla bir Darwinist yayında, herhangi bir anketin veya yapılan istatistiklerin sonucu olarak, evrime inananların sayısı fazla gibi gösteriliyorsa, bu sonucun aldatmaca olduğu unutulmamalıdır. Gerçekte tüm dünya çapında yapılan anketler, Amerika, Kanada ve İngiltere başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde evrimin ciddi şekilde terk edildiğini göstermektedir.

Uydurma Evrim Haberleri

Guardian gazetesinde, İngiltere’de yapılan bir anket sonucunda İngilizlerin yalnızca %25’inin evrime inandığına dair haber, aynı yayın organının internet sitesinde alelacele değiştirilmiş ve İngiliz nüfusunun yarısının evrime inanmadığı şeklinde verilmişti.

Yapılan somut anketlerin en büyüklerinden biri, evrimi reddeden ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu göstermiştir. Türkiye’yi ise ABD takip etmektedir.

 

 

Anti-Darwinist faaliyetlerin başarısından “hiç etkilenmediklerini” iddia ederler

Bütün gücüyle Darwinizm propagandası yapan bir yayın grubunun yaşayacağı en büyük dehşetlerden biri kuşkusuz anti-Darwinist çalışmaların başarısıdır. Yaratılış gerçeğinin delillerini gösteren ve evrimi çökerten kitaplar, yazılar, sergiler ve konferanslar dünya çapında etkili olmaya başlayınca, bu Darwinistler için ciddi bir tehdit anlamına gelir. Oldukça geniş bir kesim evrim aleyhine gerçekleştirilen bu başarının büyüklüğünden bahsederken, söz konusu yayın grubu buna ses çıkarmazsa, bu onların çok ağırına gider. Bu sebeple yöntemleri genellikle bu başarıyı önemsemiyor gibi gözüküp, “hiç etkilenmedik” demektir.

Aslında bu bir paniğin ifadesidir. Dünya çapında yapılan bir konferansta tek bir proteinin ortaya çıkışının Darwinistler tarafından açıklanamadığı anlatılmakta, evrimi çürüten fosil deliller sunulmakta, moleküler biyolojinin evrimi ortadan kaldırdığı ispatlanmaktadır. Binlerce insan bu bilgileri hayranlık ve şaşkınlık içinde dinlemekte, bu bilgiler silsileler halinde yüzbinlerce kişiye ulaşmaktadır. Bu delilleri gören insanların artık Darwinizm’e inanması mümkün değildir. Dolayısıyla, “hiç etkilenmedik” ifadesi, bu büyük yıkımı bertaraf edebilmek, gizli tutabilmek için bir savunma metodundan ibarettir.

Bu aslında tam bir çocuk reaksiyonudur. Tıpkı babası kendisine ceza veren küçük bir çocuğun “bir şey olmadi ki” diyerek etkilenmediğini hissettirmeye çalışması gibi, Darwinist yayınlar da aynı çocuksu yöntemi uygularlar. Oysa oynadıkları oyunların gerçek yüzü ortaya çıkarılmakta, canla başla sahtekarlıklarla savundukları evrim teorisi, herkesin gözleri önünde çökertilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin bu büyük çöküşten etkilenmemeleri mümkün değildir. Elbette şiddetli şekilde etkilenir ve korkuya kapılırlar.

Uydurma Evrim Haberleri

İsviçre, Fransa, Almanya
Kitlelerin katıldığı ve dünya çapında 200’den fazla kere gerçekleştirilen evrim teorisinin çöküşü konferansları, Darwinistler için yürek acısıdır. Bu büyük başarı, onları dehşete düşürür. “Hiç etkilenmedik” ifadesi, bu büyük yenilgiyi bertaraf edebilmek, sindirebilmek içindir.

Darwinistlerin korkusu daha da artacaktır. Çünkü dünya, gitgide artan bir hızla, tüm bilimsel delillerin Yaratılış gerçeğini gösterdiğini görmeye başlamıştır. Darwinist diktatörlüğün kirli hegemonyası, artık sona ermektedir. Artık devir, Yüce Rabbimizin Hadi (Hidayet veren) isminin tecelli ettiği, iman devridir. Allah inancına karşı ortaya atılmış olan her batıl din, mutlaka yok olacaktır. Yüce Allah bir ayetinde şöyle buyurur:

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)

Uydurma Evrim Haberleri

Ne zaman Darwinizm’in çöküşüne dair etkili bir çalışma yapılsa, konferanslar düzenlense, kitaplar dağıtılsa, TV programları gerçekleştirilse; Darwinistler ya “bir şey olmadı ki” deyip bunu bertaraf etmeye çalışır ya da çözümü yeni bir “kayıp halka” haberi uydurmakta bulurlar. Dünya çapında gerçekleşen bu yenilginin üzerlerinde hiçbir etkisinin olmadığını ispatlamaya çalışırlar. Oysa korku içinde paniklemişlerdir. Dehşete düşmüşlerdir. 150 yıllık foyalarının ortaya çıkacağını anlamışlardır. Artık çöküşe doğru gittiklerinin farkındadırlar. Can havliyle çıkardıkları sahte “kayıp halka” haberleri son çırpınışlarıdır. Fakat artık bunların da bir sonuç getirmediğini görmektedirler.
1- Haberturk, 03. 02. 2010 2- HaberTürk, 05 04. 2010 3- Referans, 14. 10. 2009 4- Cumhuriyet, 07. 11. 2009
5- Milliyet, 10. 04. 2010 6- NTVMSNBC, 11. 05. 2010 7- Star, 26. 03. 2010 8- Sabah, 10. 04. 2010
9- Radikal, 09. 04. 2010

 

 

 

Sahte çizimler ve rekonstrüksiyonlarla büyü etkisi oluşturmaya çalışırlar

Yıllarca bizlere gazete ve dergi sayfalarında telkin edilen, öğrencilerin okul kitaplarında senelerce gerçekmiş gibi anlatılan ve insanın sahte tarihinin önemli bir delili gibi sunulmuş olan bir maymun adam vardır. Eğik yürüyüşü, hayvansı görünümü, yanındaki garip görünümlü karısı, elindeki sopası ile yaşadığı hayali sosyal hayat içinde resmedilen bu sahte maymun adama bir de telafuzu dahi oldukça zor Latince bir isim verilmiştir: Hesperopithecus haroldcookii.

Hesperopithecus haroldcookii, dünyanın en tanınmış dergilerinde defalarca yeniden çizilmiş, resmedilmiş, rekonstrüksiyonları yapılmış, dünyanın en tanınmış hatta Nobel ödüllü bilim adamları tarafından konferanslarda tanıtılmış, üzerine tezler hazırlanmış, nerede nasıl yaşadığı, nasıl bir sosyal hayatı olduğu, nasıl yürüdüğü, nasıl konuştuğu konusunda bilim adamlarının defalarca tartıştığı oldukça tanıdık bir isimdir aslında. Bu, Nebraska Adamı’dır.

Burada önemli bir nokta vardır: Darwinist bilim adamlarının yıllarca üzerinde çalışma yaptığı ve öğrencilerine yıllarca eğitim verdiği Hesperopithecus haroldcookii üzerindeki bütün bu hayali senaryo, yalnızca tek bir diş üzerinden kurgulanmıştır. Ardından o dişin de, insana da maymuna da ait olmadığı, gerçekte yalnızca bir domuz dişi olduğu ortaya çıkmıştır.

Nebraska adamı, Darwinistlerin görsel telkinlerle yaptığı sahtekarlığın boyutlarını anlamak için iyi bir örnektir. Fakat tek örnek değildir. Darwinistlerin sosyal hayat içinde tüm uzuvlarıyla çok detaylı çizimini yaptığı tüm hayali maymun adamlar kimi zaman sadece bir serçe parmak fosilinden, bir kaval kemiğinden, ya da bir dişten oluşur. Kimi zaman fosillerin iskeletlerinin bir bölümüne de ulaşılır, fakat bunlara öyle bir rekonstrüksiyon yapılır, bu canlılar öyle bir resmedilir ki, karşımıza çok kapsamlı bir maymun adam çıkar. Oysa bu bir aldatmacadır.

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistlerin rekonstrüksiyon aldatmacasının en büyük delili Nebraska adamıdır. Darwinistler, “tek bir domuz dişinden” hayali Nebraska adamını, sosyal hayatı içinde resmetmekten çekinmemişlerdir.

Rekonstrüksiyonlar ve evrimci çizimler, insanları yönlendirebilmek, sanki evrim varmış telkinini vermek için oldukça kapsamlı kullanılırlar. Nebraska adamı örneğinde gördüğümüz gibi, oluşturulan resim veya rekonstrüksiyon tamamen onu yapan kişinin hayal gücüne dayanır. Gerçekte böyle bir maymun adam, asla ve hiçbir zaman yaşamamıştır. Nitekim bulunan tüm kafatası ve iskeletlerin tamamı, ya insana ya da özellikle soyu tükenmiş bir maymuna aittir. Fakat çizilen resim ile verilecek telkinin altyapısı hazırlanmış olur.

Darwinist gazete, dergi ve TV’lerde rastlanılan tüm maymun adamlar, tüm dino-kuşlar, tüm sudan karaya ulaşmaya çalışan canlılar hayalidir. Bunlar, tamamen bunu yapan sanatçıların hayal güçlerini yansıtır. Bunların sahtekarlık olduğu ortaya çıkarıldığında ise, usulca geri alınırlar. Darwinist basın bu sahtekarlığın boyutlarının anlaşılmaması için oldukça titizdir. Fakat elbette artık sahtekarlıkları gizleme politikaları sonuç vermemekte, bütün Darwinist aldatmacalar bir bir ve anında ortaya çıkarılmaktadır.

Uydurma Evrim Haberleri

Bu gazete kupürlerindeki tüm çizimler SAHTEDİR. Böyle bir maymun adam tarihin hiçbir safhasında yaşamamıştır. Darwinistler, çizim ve rekonstrüksiyonları kullanarak yalan söylemektedirler. İnsanları en fazla büyüleyecek telkin yöntemini, yani görselliği kullanmaktadırlar. Bu gazetelere bakan konu hakkında bilgisiz kişi, zaman içinde sürekli görmeye alıştığı maymun adamlara aşina olmaya başlar. Bu büyü ile, atalarının geçmişte birer maymun adam olduğuna “inandırılmıştır”. Bu kişi, zahmetsiz olarak evrime de inanır. Bilimsel delil soruşturmaya ihtiyaç dahi duymaz. Darwinist propaganda insanları işte böyle büyüler, hipnozunu böyle yaygınlaştırır.
1- Akşam, 06. 04. 2001 2- NTVBilim, 10. 2009 3- Evrensel, 20. 09. 2001 4- Sabah, 17. 07. 2002
5- Yeni Şafak, 01. 10. 1998 6- Hürriyet, 24. 09. 1998 7- Milliyet, 23. 06. 2010 8- Radikal, 26. 03. 2010

 

 

 

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinistler, Sibirya’da buldukları bir serçe parmak fosilinden yukarıdaki çizimleri yapmış ve bu parmağın, “üçüncü tür” bir insana ait olduğunu iddia etmişlerdir. Darwinistlerin bu aldatmacaya başvurmalarının tek sebebi, günümüz insanına ait olan söz konusu parmak fosilinin kendi hayali evrim hikayelerine uymaması ve evrim teorisini yerle bir etmesidir. Hemen Darwinist yayınlar tarafından gerekli tedbir alınmış, garip bir maymun adam resmedilmiş ve bu bulgunun “evrime dair” bir bulgu olduğu telkini verilmiştir. Bu konuya verdiğimiz kapsamlı ve bilimsel cevaplar olmasa, bu aldatmaca pek çok insanı sarıp büyüleyecektir. Konunun bilimsel gerçeklerini bilmeyen bir insan, Darwinistlerin tekelindeki yayınlarda gördüğü bu maymun adamı gerçek zannedecektir.
1- Vatan, 26. 03. 2010 2- Toplum ve Tarih, 26. 03. 2010

 

 

 

Evrimi çürüten deliller bulunduğunda bunu gizlemeye çalışır ya da tahrip ederler

Darwinistler, geçtiğimiz 150 yıl boyunca yukarıda anlattığımız bütün bu büyü telkinlerini kullanarak her türlü sahtekarlığı yapıyor, sahte fosillerin propagandasını diledikleri her yerde yürütüyorlardı. Tüm okulları, üniversiteleri, tanınmış bilim adamlarını, dergileri, gazeteleri, görsel yayın organlarını tekellerine almış olduklarından dolayı, diledikleri aldatmacayı diledikleri şekilde uyguluyorlardı. Buna, evrimi çürüten delilleri yok etmek de dahildi.

Canlılığın müthiş bir komplekslikle ve birden bire başladığının en büyük kanıtlarından biri olan Kambriyen dönemi fosilleri, Darwinizm’in sonunu ilan ettiğinden, fosilleri bulan Darwinist paleontolog Charles Doolittle Walcott tarafından tam 70 yıl saklandı. Bu gerçekten de Darwinist sahtekarlığın anlaşılması açısından çok büyük bir olaydır.

Bundan sonraki dönemlerde de buna benzer olaylar sıklıkla yaşandı, öyle ki, şu an bulunmuş olan ve tamamı evrimi çürüten 350 milyondan fazla fosilden hiç kimsenin haberi yoktu. Elbette ki Darwinistler, Kambriyen fosillerinde yaptıkları uygulamayı, bulunan bütün fosillere yapmışlardı. Çünkü bulunan bütün fosillerin mahiyeti aynıydı: Her biri Yaratılış gerçeğini ispat ediyordu.

Yıllarca “yaşayan fosil” adı altında yalnızca iki ya da üç canlı örneğini ön plana çıkarıp duran, sanki yaşayan fosil olarak yalnızca bu örnekler varmış gibi göstermeye çalışan Darwinistlerin bu foyaları da bu vesile ile ortaya çıkmış oldu. Anlaşıldı ki, şu an var olan bütün canlıların milyonlarca yıl önce yaşamış olan örneklerinin fosilleri gerçekte vardı. Yani fosillerin çok büyük bir bölümü, günümüz canlılarının milyonlarca yıl önce de aynı olduklarını gösteren yaşayan fosillerdi.

İnsanın hayali evrimi konusu Darwinistler için spekülasyona en açık ve en hassas konu olduğundan, Darwinistler insanın tarihini gösteren fosiller konusunda daha geniş çaplı bir sahtekarlık içindedirler. Çoğu zaman insanın hiç evrim geçirmediğine dair fosiller saklanır, hatta tahrip edilip yok edilir. Çünkü bunlardan yalnızca bir tanesinin bile gündeme gelmesi evrim aldatmacasının sonunu getirmeye yeterlidir. Konuyla ilgili olarak hep sahte fosillerin gündeme getirilmesinin, sürekli spekülasyonla gündem oluşturulmaya çalışılmasının sebebi işte budur.

Uydurma Evrim Haberleri

Charles D. Walcott, Kambriyen fosillerini keşfeder keşfetmez hemen örtbas etti ve bu fosilleri TAM 70 YIL SAKLADI. Saklamasının tek sebebi, Kambriyen fosillerinin evrimi yok eden muazzam bir Yaratılış delili olmasıydı.
Walcott’un bu yöntemi, günümüz evrimcileri tarafından da şu anda tatbik edilmektedir. Yaratılış Atlası ile deşifre edilinceye kadar 350 milyondan fazla fosil insanlardan saklanmıştır. Çünkü bu fosillerin tamamı Yaratılışı ispat etmektedir. Darwinistler sahte teorilerini, bilimsel delil getirerek değil, bilimsel delilleri SAKLAYARAK muhafaza etmeye çalışmaktadırlar.
Sağda resimde görülen trilobit gözü yüzlerce küçük petekten oluşur ve bu peteklerin her birinin içinde çift mercek yer almaktadır. Bu canlılardaki 530 milyon yıllık petek göz sistemi, bugüne kadar hiç değişmeden gelmiştir; günümüzde arı ya da yusufçuk gibi günümüzdeki bazı böcekler de aynı göz yapısına sahiptir.

İdeolojilerinden vazgeçmemek için uzaylıları dahi ortaya sürmüşlerdir

Darwinist bir bilim adamının ortaya çıkıp “yaşamı uzaylılar getirdi” demesi olağanüstü derecede küçük düşürücü ve onun adına son derece komik bir olaydır. Dikkatli bakan ve Darwinizm aldatmacasının gerçek yüzünün farkında olan bir kişi, bu açıklamaların çaresizlik ve zavallılık ifadesi olduğunu hemen anlar. Çünkü Darwinistlerin en büyük sorunu, hayatın başlangıcı sorunudur. Tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişini hiçbir şekilde açıklayamayan ve bu konuda çaresiz olduklarını anlayan Darwinistler, çözüm olarak şu anda uzaylılara sığınmaktadırlar.

Daha önce bazı Darwinistlerle ilgili olarak dikkat çektiğimiz önemli bir nokta vardır: Bazı Darwinistler, ayette belirtildiği gibi, “mucizeler dahi görseler” Allah’ın varlığını inkar içindedirler. Bu, bazı inkarcıların Kuran ile bizlere tarif edilen özellikleridir. Bu insanlar, gerçeği ve doğruyu çok iyi bildikleri halde, Kuran’a göre yalnızca kapıldıkları büyüklük hissinden dolayı inkar içindedirler.

Bazı ateist Darwinistlerin başı çektiği bu uzaylı aldatmacası da söz konusu durumdan doğmuştur. Proteinin tesadüfen meydana gelemeyeceği gerçeği, canlıların yaratıldıklarını ispatlayan önemli delillerden yalnızca biridir. Fakat bazı Darwinistler zaten Allah’ın varlığı gerçeğini inkar amacında olduklarından (Allah’ı tenzih ederiz) proteinlerle ilgili bu önemli gerçeği görmezden gelirler. Ve tek bir proteini dahi olağanüstü komplekslikte yaratmaya kadir olan Allah’ın varlığını kabul etmek yerine “yaşamı uzaylılar getirdi” diye olağanüstü derecede mantıksız bir iddianın savunucusu haline gelmişlerdir. Bu, şaşırtıcı bir cesaret ve aslında müthiş bir acizliktir. Bu akıl almaz iddiadaki Darwinistler, sapkın dinleri uğruna tam anlamıyla küçük düşmektedirler.

Darwinistler bunu yaparken, şu sorunun cevabını veremeyeceklerini akledememektedirler: İddia ettikleri şekilde oluşan bu hayali ve kompleks molekül nasıl ortaya çıkmıştır? Uzayda bir yerde bile olsa, tesadüfen meydana gelemediğine göre, onu var eden, insandan çok daha üstün bir aklın varlığı gerekir. Bu, sahte Darwinist iddianın çöküşü demektir. Darwinistlerin diğer iddiaları olan organik moleküllerin uzaydan gelip, Miller’in deneyindeki gibi bir cold trap (soğuk tuzak) içine yakalanarak bir canlı hücre meydana geldiği hikayesi de aynı mantıksızlıktaki bir hikayedir.

Bir hücreyi oluşturan tüm organik moleküller, hatta tek başına oluşması imkansız proteinler bile bir arada olsa ve şartlar Darwinistlerin iddia ettikleri şekilde oluşsa bile, bir hücrenin tesadüfen meydana gelebilmesi imkansızdır. Darwinistler laboratuvarda istedikleri şartlarda, bilinçli ve kontrollü olarak hücrenin en küçük parçalarını dahi meydana getirememektedirler. Tek bir tane proteini bile açıklayamamaktadırlar. Darwinistler insanlarla oyun oynamaktadırlar. Uzaylı aldatmacalarıyla aslında insanlara yönelik bakış açılarını göstermektedirler. 150 yılın aldatmacası olan evrim ellerinden gidecek diye bu tür saçmalıkları insanlara hala dayatabileceklerini sanmaktadırlar.

Darwinistler istedikleri kadar çabalasınlar, Yüce Allah’ı inkar amacıyla (Allah’ı tenzih ederiz) getirdikleri her türlü iddia, yalnızca kendilerini küçük düşürecektir. Çünkü bu alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’ın vaadidir. Bir ayette Rabbimiz inkar edenlerin aşağılık kılınacağını şöyle bildirmektedir:

…bilin ki Allah’ı aciz bırakacak değilsiniz. Gerçekten Allah, inkar edenleri hor ve aşağılık kılıcıdır. (Tevbe Suresi, 2)

Uydurma Evrim Haberleri

Proteinlerin tesadüfen meydana gelemeyeceğini artık inkar edemeyen, fakat Yüce Allah’ın üstün Kud-retini kabul etmek yerine, materyalist mantığın getirdiği sahtekar ruhu bırakmak istemeyen bir kısım Darwinistler, uzaylılara sığınmakta sakınca görmemektedirler. Sanki uzay iddiası, proteinin ilk olarak na-sıl meydana geldiği gibi en temel soruya bir çözüm olacakmış gibi sahtekarlık yapar ve insanları aldatmaya çalışırlar. Ancak gerçekte, Darwinistlerin uzay iddiası, çok derin ve kapsamlı bir çaresizliğin göstergesidir. Yenilmişliğin ve çözümsüzlüğün bir tezahürüdür. Darwinistleri küçük düşüren en temel iddialardan biridir. Yaşam, ne uzaydan gelmiş ne de tesadüfen dünya üzerinde başlamıştır. Yaşam, Rabbimiz’in “Ol” emri ile gerçekleşmiş ve olağanüstü güzellik, çeşitlilik ve komplekslikle tüm dünyada var olmuştur. Moleküler biyolojinin, genetiğin ve 350 milyon fosil ile bilimin de bize gösterdiği tek sonuç budur.
1- Güneş, 15. 01.2000 2- Radikal, 20. 10. 2005 3- Sabah, 03. 02. 2003 4- Radikal, 11. 12. 2008
5- Vatan, 14. 11. 2005 6- Hürriyet, 20. 11. 2005 7- Bugün, 08. 12. 2008 8- Bugün, 11. 12. 2008
9- Radikal, 10. 08. 2005 10- Sabah, 06. 04. 2005 11- Vatan, 14. 11. 2005 12- Vatan, 05. 12. 2006
13- Sabah, 08. 12. 2008

 

 

 

 

 

Evrimin geçersizliğini gösteren faaliyetleri bilimsel delillerle değil, protestolarla, bağırtı çağırtı ile susturmaya çalışırlar

Darwinistler bilimden korkarlar. Bilimin getirdiği gerçeklerin anlaşılmasından, bilinmesinden, dünyaya yayılmasından dehşete kapılırlar. Bunun nedeni, bilimsel her şeyin evrim teorisini yerin dibine geçirmiş ve geçersiz kılmış olmasıdır.

İşte bu sebeple Darwinistler, hiçbir zaman hiç kimseye BİLİM İLE BİR CEVAP VEREMEMEKTEDİRLER.

– Bilimsel delile verdikleri cevap yalnızca saldırganlıktır.

– Bilimsel kanıtların sunulduğu evrim karşıtı konferanslara, delillerle değil yalnızca pankartlar ve eylemlerle karşı koyarlar.

– Bilimsel delillerin –gerçek fosillerin– sergilendiği sergileri kapattırmaya kalkışırlar.

– Bilimsel delil sunan kitapları yakmaya kalkarlar.

– Bilimsel delilleri okullarda okutmaya çalışanları mahkemeye verirler.

– Yaratılış savunucularının deliller getirerek karşılıklı tartışma davetlerini dehşet ve korku içinde geri çevirir, asla kendileri böyle bir talepte bulunamazlar.

– Darwinistler, bilimsel delile bilim ile karşılık vermek yerine zorbalıkla, saldırganlıkla, kaba kuvvetle ve bağırış çağırışla cevap verirler. Çünkü ellerinde bilimsel delil yoktur ve ayakta kalabilmek için bildikleri tek yöntem de budur.

Darwinistler için bilimsel bir anti-evrimci faaliyete karşılık verebilmenin tek yolu holiganlık, saldırganlık, protesto, bağırtı çağırtıdır. Bilime, asla bilimsel delillerle cevap veremezler.

Ellerine geçen her fırsatta demokrasi, hak, özgürlük, düşünce hürriyeti gibi kavramların ardına sığınan Darwinistler, iddialarının geçersizliği ispatlandığında bir anda bağnaz ve saldırgan hale gelirler. Devamlı ardına sığındıkları düşünce özgürlüğü, söz hakkı, demokrasi, fikir hürriyeti gibi kavramları bir anda yok sayarlar. Yaratılış gerçeğini kanıtlayan deliller ortaya konulduğunda hemen tahammülsüzleşir hatta saldırganlaşırlar. Aslında iddiaları konusunda en sabit fikirli, en fanatik, en bağnaz ve en saplantılı olanlar Darwinistlerin kendileridir. Çünkü Darwinizm, bilimin getirdiği bir sonuç değil, aksine bilimin yalanladığı sahte ve sapkın bir inançtır. Sadece ideolojiye ve batıl bir inanç sistemine dayandığı için ancak holigan yöntemleriyle ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Darwinizm uzun yıllardır, himayesi altında, bu zorbaca politika ile insanları sindirmektedir. Bugün Darwinizm dünya çapında devlet kurumlarına hakimse, bunun tek sebebi söz konusu zorbaca ve saldırgan sindirme politikasıdır.

Eğer bir Darwinist, bilimsel bir konferansa elinde delille değil de pankartlarla geliyor, bağırtı çağırtı ile bilimsel açıklamaları susturmaya çalışıyor, evrim karşıtlarına saldırıp onları sindireceğini zannediyor, bilimsel bir konferanstan polis gözetiminde uzaklaştırılıyorsa, bunlar Darwinizm’in gerçek yüzünün görülmesi için yeterlidir. Darwinizm’in yıkım haberi, Darwinistler arasında olağanüstü bir panik başlatmıştır. Artık hiçbir zorbaca hareket, Darwinistlerin sahte dinini ayakta tutamayacaktır. Bu Allah’ın adetullahıdır. Her şeyden haberdar olan Rabbimiz Allah bir ayetinde iman edenlerin her zaman üstün geleceğini şöyle bildirmektedir:

Hayır, Biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki, o, yok olup gitmiştir. (Allah’a karşı) Nitelendiregeldiklerinizden dolayı eyvahlar size. (Enbiya Suresi, 18)

Darwinist Propaganda Yöntemleri (3/3)

Psikolojik zorluk ve sıkıntı içinde oldukları hareketlerinden ve verdikleri tepkilerden belli olur

Darwinistlerin, aslında psikolojik bir sıkıntı içinde olduklarını gösteren önemli bir alamet daha vardır: Vücut dilleri. Özellikle Yaratılış delillerini gördüklerinde sıkıntılı hallerinden, gösterdikleri reaksiyonlardan, kontrolsüz hareketlerinden, sıkıntılı tepkilerinden bu konuda yenilgiye uğradıkları anlaşılabilmektedir. İşte bu, Darwinizm’in bir aldatmaca olduğunun önemli delillerinden bir diğeridir.

Darwinistler zaten genellikle bu yenilgiyi ve ezikliği bilerek Yaratılış savunucularının karşısına çıkarlar. Bu nedenle hakkı ve doğruyu savunmanın getirdiği bir rahatlık ve huzur yerine, üstlerinde bir yalanı savunuyor olmanın yükü ve sıkıntısı vardır. Kendi ideolojileri gereği, hiçbir delili olmayan bir teoriyi sanki gerçekmiş ve bilimsel delilleri varmış gibi savunmak zorundadırlar. Evrim teorisinin geçersizliğine dair gösterilen hayati bilimsel delillere bir cevap vermek zorundadırlar. İnsanların gerçek bilimsel delillere inanacağını ve bundan ikna olacaklarını bile bile sanki gerçek bir şeyi savunuyor izlenimi vermeye çalışacaklardır. Bir yalanı savunmak zorunda olmak, özellikle de gerçeklerin farkında olan bir insan için büyük bir sıkıntıdır.

Uydurma Evrim Haberleri

Doğadaki estetik, uyum ve simetri, Darwinistlerin en büyük sıkıntı konularından biridir. Darwin bile bu sıkıntısını gizleyememiş, tavus kuşunun tüylerinin kendisini “hasta” ettiğini itiraf etmek zorunda kalmıştır.

Karşılıklı tartışma programları işte bu sebeple Darwinistlerin kızdığı, sinirlendiği, sıkıldığı, garip el kol hareketleri ile karşı koymak istediği, öfkeden gerildiği, saldırganlaştığı, bıkkın tavırlar sergilediği ortamlardır. Sürekli izah etmeye çalıştıkları bir şey olduğunu söyler, fakat bir türlü açıklama yapamazlar. Açıklama yapabilmeleri mümkün değildir, çünkü evrimi destekleyen tek bir bilimsel delil yoktur.

Bu, hak olanı savunamamanın getirdiği rahatsızlık ve huzursuzluktur. Darwinistler, yalnızca bu ortamlarda değil, hayatlarının her safhasında bu sıkıntılı ruh halini mutlaka yaşarlar. Çünkü bir yalanı savunmakta, dürüst davranmamaktadırlar. Yüce Allah, hiçbir ilme dayanmadan Rabbimiz’e karşı mücadele halinde olanların “sıkıntılı bir geçim” içinde bulunduklarını ayetinde bildirmiştir:

“Kim de Benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır…” (Taha Suresi, 124)

Evrimi çürüten tüm iddiaların bilim dışı olduğunu öne sürerler

Daha önceki satırlarda Darwinistlerin, bilimsel terimler ve formüller kullanarak kendilerine bilimsellik görünümü verdiklerinden ve bu yolla psikolojik telkin vererek geniş kitleleri aldattıklarından bahsetmiştik. Darwinistlerin bu yönde kullandıkları ikinci sahtekarca taktik ise, Darwinizm’i savunmayanların bilimsel olmadıkları yönündeki aldatıcı savunma mekanizmasıdır.

Bir Darwinist, sırf yenileceğini bildiği için Yaratılış’ı savunan bir kişinin karşısına çıkmaz ve gerekçe olarak da “bilimsel bir tartışma ortamının olmayacağını” iddia eder. Oysa bu bir eziklik ve bir kaçıştır. Bu tartışmayı yapmayı elbette istemez, çünkü yenileceğini ve kendisini takdir eden sahte bir güruha karşı küçük düşeceğini bilir. Bunun yerine bilimsellik aldatmacasının ardına sığınarak bu tartışmadan kaçmanın yollarını arar.

Oysa bilimsel delil getiren taraf yalnızca Yaratılış savunucularıdır. Hiçbir Darwinist, şimdiye kadar tek bir tane bile bilimsel delil getirememiştir. Zaten getirmesi mümkün değildir. Fakat tartışma esnasında göreceği evrimi çürüten bilimsel deliller onu sıkıntıya düşürecektir. Gerçek fosilleri görecek, evrim sahtekarlıkları bir bir ortaya konacak, evrimcilerin nasıl tek bir proteinin tesadüfen meydana gelişini açıklayamadıkları bilimsel delillerle gözler önüne serilecektir. Bu yenilgi Darwinistlere çok ağır gelir. İşte bu sebeple çok bilindik bir psikolojik savunma yönteminin ardına sığınır ve karşı tarafı bilimsel olmamakla suçlarlar.

Uydurma Evrim Haberleri

Sayın Adnan Oktar’ın, ateist ve Darwinist Richard Dawkins ile karşılıklı görüşme talebi defalarca tekrarlanmış bunun için İngiliz gazetesi The Times’a ilan dahi verilmiştir. Dawkins’in tartışmadan kaçma sebebi de, kuşkusuz, başta Yaratılış Atlası olmak üzere Sayın Adnan Oktar’ın eserlerinde şahit olduğu bilimsel delillerin, iddialarını tamamen yerle bir edeceğini çok iyi bilmesidir.

 

 

Şu gerçek sürekli olarak akılda tutulmalıdır: Darwinistlerin elinde tek bir tane bile bilimsel delil yoktur. Onların elinde yalnızca demagoji, yalan, suçlama, saldırganlaşma, psikolojik telkin, sahte fosil ve bolca uydurma bilimsel terim vardır. “Bilimsellik” adına ortaya çıkmaları yüzyılın en şok edici olaylarından biridir. Bu, dünya çapındaki Darwinist aldatmacanın boyutlarını göstermektedir. Bilimin sürekli reddettiği, çocukların bile inanmadığı bir aldatmaca, bilimi kendisine koruyucu kılıf edinmiştir.

Dolayısıyla evrimi bilim adına savunduğunu ve Yaratılış savunucularıyla bilimsel olmadıkları için görüşmediğini iddia eden bir Darwinist incelenirken bu kişinin mutlaka büyük bir aldatmaca içinde olduğunu daima hatırlamak gerekmektedir. Bilim aslında tüm Darwinistlerin en büyük hasmı haline gelmiştir. Çünkü onlar bilimin peşinden koştukça, bilimsel gerçekler sürekli olarak evrimi yok etmektedir.

Bilim; anti-Darwinist, anti-ateisttir

BİLİM DARWİNİZM’İN DÜŞMANIDIR. BİLİM, ATEİZMİN KARŞISINDADIR. BİLİM ANTİ-KOMÜNİSTTİR, ANTİ-MARKSİSTİR. BİLİM; MARKSİST, ATEİST VE DARWİNİST DÜŞÜNCEYİ PARAMPARÇA EDEN BİR YAPIDIR. Bilim ile Darwinist aldatmaca yıkılmıştır. Bilim ile Darwinist propaganda en büyük darbesini almıştır. Bilim, kitlelere yıllarca telkin edilen evrim sahtekarlığını bozguna uğratmıştır. Bilim, ateist felsefenin temellerini yıkmıştır. Bilim, nereye gitse, nerede gündeme gelse, nerede kendini gösterse Darwinizm’i parçalar, yok eder. Dolayısıyla BİLİM, ANTİ-PAGANDIR. Bilim; putperest düşünceleri, batıl dinleri, sahte ideolojileri ortadan kaldırır. İşte bu nedenle BİLİM, DARWİNİSTLERİN EN BÜYÜK ACILARINDAN BİRİDİR.

Darwinizm’i bilim gibi göstermek, tüm dünya üzerinde oynanan çirkin bir oyunun bir parçasıdır. Allah inancını yeryüzünden kaldırmak için (Allah’ı tenzih ederiz) yeni bir dine ihtiyaç duyan deccali sistem, yıllar önce en etkili hipnoz yöntemini tespit etmiş ve hemen bilime sarılmıştır. Bilimi kullanarak insanları aldatabileceğini, tüm dünyaya ulaşabileceğini ve en kilit yerleri eline geçirebileceğini, bilim adı altında tüm sahtekarlıkları rahatça gerçekleştirebileceğini fark etmiştir. Deccal sisteminin dünya çapında gerçekleştirdiği kitle hipnozu bilim adı altında yaygınlaştırılmıştır.

Dost bildikleri bilim Darwinistleri yıkıp darmadağın etmiştir

Darwinistler, bilimsellik sahtekarlığını pervasızca uygularken, bilimin kendilerine bu kadar büyük acılar çektireceğini hiç tahmin etmemişlerdi. Bilimin yalnızca dine hizmet ettiğini görünce şoka girdiler. Tarihin en büyük bilim adamlarının Allah’a iman ettikleri tüm dünyaya ilan edilince dehşete kapıldılar. Bilimsellik safsatasına tekrar sarılmaya çalıştılar fakat tutunamadılar. Çaresizce, seslerini iyice kıstılar. Bilimin ateizmi, Darwinizm’i, Marksizm’i, komünizmi, materyalizmi ve diğer tüm batıl ideolojileri boğup yerle bir ettiğini kendi gözleriyle gördüler. Darwinistler, bilim karşısında en büyük yenilgilerini aldılar. Dost bildikleri bilim, onları yıkıp darmadağın etti.

Bilimin gelişmesi ile 21. yüzyılda ortaya çıkan en büyük gerçeklerden biri şudur: Bilim Allah’a iman edenler içindir. Bilim samimi dindarlara fayda getirir. Allah Kuran’da sivrisineğe (Bakara Suresi, 26), bal arısına (Nahl Suresi, 68) dikkat çeker. Bir yörünge üzerinde hareket eden yıldızlara (Zariyat Suresi, 7), suyun yüzünde gezen gemilere (Hac Suresi, 65) dikkat çeker. Allah Kuran’da, yeşeren yapraklara (Enam Suresi, 59), yedi kat gökyüzüne (İsra Suresi, 44) dikkat çeker. Allah, Kuran’da iman edenlerin bu iman delillerine karşı dikkatli olmalarını ister. İnsan, bilim ile araştırdıkça bu dikkat çeken yapıların derinliklerini keşfeder.

Bir sivrisineğin borusunu nasıl bir anestezi yöntemi ile yerleştirdiğini, o lokal anestezinin meydana geldiği yerdeki maddenin moleküler yapısını bize bilim verir. Yeşil yaprağın gerçekleştirdiği fotosentez mucizesi, gemileri yüzdüren sularda var olan fizik kanunları, gökte asılı duran ve -Allah’ın dilemesi dışında- asla dengesini bozmayan devasa gök cisimleri bilimin bize gösterdiği gerçeklerdir. Kuran’da haber verilen her şeyi bilim bize kanıtlar. Dolayısıyla vicdanıyla ve aklıyla düşünebilen bir insan, Kuran’daki tek bir örnekten, Allah’ın Yüce Varlığını hemen kavrar. İşte bu sebeple Kuran’da örnek verilen tek bir sivrisinek, Yüce Rabbimiz’e iman etmek için yeterlidir. Allah ayetlerinde şöyle bildirir:

Şüphesiz Allah, bir sivrisineği de, ondan üstün olanı da, (herhangi bir şeyi) örnek vermekten çekinmez. Böylece iman edenler, kuşkusuz bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler; inkar edenler ise, “Allah, bu örnekle neyi amaçlamış?” derler. (Oysa Allah,) Bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da hidayete erdirir. Ancak O, fasıklardan başkasını saptırmaz. (Bakara Suresi, 26)

Ey insanlar, (size) bir örnek verildi; şimdi onu dinleyin. Sizin, Allah’ın dışında tapmakta olduklarınız -hepsi bunun için biraraya gelseler dahi- gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. (Hac Suresi, 73)

İman hakikatleri, bilimin bize gösterdiği hediyelerdir. Allah’ın muhteşem bir nimetidir. Allah, üstünlüğünü, büyüklüğünü, yüceliğini göstermek için bilimi vesile eder. Bilimi de, bilimin keşfettiklerini de yaratan alemlerin Rabbi olan Allah’tır.

Darwinistler şu anda dehşet içindeler. Bilimin anti-pagan, anti-Darwinist olduğunu hayretle fark ettiler. Bu acı, Darwinistlerin 150 yıldır yaşadığı en büyük acıların başındadır. Bilimi anlayanların, bilimin içinde olanların Darwinizm’i kitleler halinde terk etmesi bu acıyı artırmıştır. Bilimin İslam’a hizmet etmesi, bu acıyı katlamıştır. Öyle ki Darwinistler utanç içinde uzaylıları kurtarıcı ilan etmişlerdir. İşte, 150 yıldır kitle hipnozu yapan deccal sisteminin son olarak içine düştüğü durum budur.

Bilim, her dalıyla Allah’ın Yüce Varlığını göstermektedir. 21. Yüzyıl bu keşfin ve dehşetli Darwinist yenilginin yüzyılı olacaktır.

Atom, bilim

Bilim, Darwinizm’in en büyük düşmanıdır. Bilim; Marksist, ateist, materyalist, Darwinist düşünceyi paramparça eder.

Bilim, tüm ihtişamı ile Allah’ın Yüce Varlığını ve Yaratmasını gözler önüne sermiştir. Bilimin gösterdiği tüm bu gerçekler ve bilimin İslam’a hizmet etmesi, 21. yüzyılda Darwinistlerin en büyük acısı olmuştur.

Evrim ile Allah inancı çelişmez aldatmacasını yaymaya çalışırlar

Darwinizm’in temelini materyalizm oluşturur. Materyalizm yanılgısına göre madde sonsuzdur ve maddenin üzerinde herhangi bir güç yoktur. Bir başka deyişle materyalizm, tüm evreni oluşturan madde üzerinde ona hakim olan, onu sürekli kontrolü altında tutan üstün bir Yaratıcı’nın varlığını reddeder (Allah’ı tenzih ederiz). Maddenin mutlak varlığı ön kabulüyle ortaya atılmış olan Darwinizm’i ayakta tutma çabasının, bu çaba için bütün aldatmacaların, sahtekarlıkların göze alınmasının tek nedeni, tüm varlıkları üstün ve güçlü bir Yaratıcı’nın yarattığı gerçeğinin kabulünü engelleme çabasıdır. Darwinistler son 150 yıldır bu çabanın peşinde olmuşlar, bunun için mücadele etmişlerdir. Darwinizm’in sahte bir din olarak benimsenmesinin tek sebebi budur.

Bu önemli gerçek son yıllarda açıkça deşifre edildiğinden, Darwinistler son zamanlarda oldukça büyük bir panik içindedirler. Bu paniğin sebebi, dindar olan geniş kitlelerin desteğini kaybetme korkusudur. Darwinizm’in gerçek yüzünü bilmeyen Allah inancına sahip pek çok kişi körü körüne bu aldatmacının peşinden sürüklenirken, Darwinistler onları uyandıracak bir gerçeğin ortaya çıkmasından hiç de hoşlanmamışlardır.

İşte bu sebeple özellikle son dönemlerde Darwinistlerin canla başla Darwinizm’in ateizm ile eşdeğer olduğu gerçeğini örtbas etmeye çalışmaları dikkat çekicidir. Papazlık ünvanına sahip Darwinistlerin dünya çapında konferanslar vermesi, Vatikan’da dahi Papa’ya yapılan baskı sonucunda evrim konferansları düzenlenmesi, Allah inancı ile evrimi bağdaştıran vakıfların bu yönde faaliyet yapan Darwinistlere ödüller sunması, din adamlarının TV programlarına çıkıp evrimi savunmaları, geçmişte yaşamış ve din alimi olarak lanse edilmiş bazı kişilerin evrimi savunan sahtekarca izahlarından örnekler verilmesi ve bunlar gibi pek çok girişim hep bu sıkıntıdan kaynaklanmaktadır. Ateist masonların hakimiyeti altındaki Darwinist basın, “Darwinizm = ateizm” gerçeğinin kendileri için bir zorluk oluşturacağını anlamış olacaklar ki, hemen harekete geçmiş ve bu konuyu gündem haline getirmişlerdir.

Ateist ve Darwinist Richard Dawkins, bu konuda görev yapan bir Darwinist lobinin varlığını şu sözlerle itiraf etmektedir:

Özellikle oluşturulmuş bir çeşit evrimi koruma lobisi var. Bunların büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturuyor. Ama bu kişiler, gözü dönmüş şekilde, ortalı ve makul dindarlarla dost olmak istiyorlar. Ve bunu yapabilmenin tek yolu, evrim ile din arasında hiçbir uyuşmazlık olmadığını söylemektir.4

Dawkins’in kendi itirafında da açıkça görülebildiği gibi, evrim ile Allah inancını bağdaştırmak için uğraşıp duran Darwinistlerin büyük bir çoğunluğunu ateistler oluşturmaktadır. Bu sahtekarca oynanan çirkin bir oyundur. İdeolojileri uğruna sahtekarlıkları ve aldatmacayı göze alarak sahte telkinlerde bulunan Darwinistlerin tamamı zaten Allah’ı inkar amacıyla bu pagan dinini kabul etmişlerdir. Darwinistler, bu propagandayı yaparak teorinin gerçek yüzünden habersiz olan bazı kesimleri uyandırmamaya çalışmaktadırlar. Dünya üzerindeki dinsizliğin, dikta yönetimlerinin, savaşların, katliamların, zalimliğin, dejenerasyonun, terörün, ülkemizde Mehmetçiğimizin şehit edilmesinin temel sebebinin bilimsellikten uzak bu sapkın teori olduğunun bazı kesimler tarafından bilinmemesi evrim teorisinin körü körüne desteklenmesine zemin sağlamaktadır. İşte Darwinistler, bu kör zeminin kayıp gitmesinden korku içindedirler.

Darwinizm; Allah’ın varlığını savunan, Rabbimiz’i yücelten, Yüce Allah’ın üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç ve düşünceye karşıdır. Darwinizm, dünya üzerinde Allah’a yönelişi durdurabilmek, inançlı toplumlar oluşmasını engelleyebilmek ve materyalist ideolojiyi adeta sahte bir din gibi hakim edebilmek için ateist mason localarında kasıtlı ve programlı bir şekilde üretilmiş sapkın bir dindir. Bu sapkın din, tam olarak hedeflediği şekilde, 150 yıl boyunca kitleleri Allah inancından uzaklaştırmış, dünyaya en büyük belaları getirmiş olan faşist ve komünist rejimlerin temelini oluşturmuştur. Bugün evrimi Allah inancı ile bağdaştırma çabaları, bu büyük sahtekarlığın en çirkin oyunlarından birini oluşturmaktadır. Bu önemli aldatmacaya inanmamak ve bu sahte propagandayı her şekilde reddetmek gerekmektedir. Yüce Rabbimiz tüm varlıkları, yeri, göğü ve bunun arasında olanların tümünü yalnızca “Ol” emri ile yaratmıştır. Bize Kuran’da gösterilen, yeryüzünde delilleri sergilenen ve açıkça muhteşem olan Yaratılış işte bu görkemli Yaratılış’tır. Bu muhteşem Yaratılış’ın delilleri her geçen gün Darwinizm sahtekarlığını tekrar tekrar yenilgiye uğratmakta, ortadan kaldırmaktadır. Yüce Rabbimiz bir ayetinde şu şekilde buyurur:

O, gökleri ve yeri hak olarak yaratandır. O’nun “Ol” dediği gün (herşey) oluverir, O’nun sözü haktır. Sur’a üfürüldüğü gün, mülk O’nundur. O, gaybı ve müşahede edilebileni bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibi olandır, haberdar olandır. (En’am Suresi, 73)

Uydurma Evrim Haberleri

Yüce Allah dileseydi, bu ihtişamlı canlılığı elbette evrimi vesile ederek de yaratabilirdi. O zaman ise, evrim ile yaratılışın başlıca savunucuları elbette yine bizler olurduk. Fakat yaratılış böyle gerçekleşmemiştir. Bilimin bize gösterdiği deliller, yeryüzünde evrimin gerçekleşmediğini, canlıların Kuran’da belirtildiği gibi Rabbimiz’in “Ol” emri ile bir anda yaratıldıklarını göstermektedir. Bu görkemli yaratılış, her geçen gün yeni delillerle Darwinizm’i yerle bir etmektedir.

 

Uydurma Evrim Haberleri

Darwinizm, ateist mason localarında kasıtlı ve programlı bir şekilde geliştirilmiş sapkın bir pagan dinidir. 150 yıl boyunca insanları Allah inancından uzaklaştırmış ve dünyaya büyük bir zulüm getirmiştir. Darwinizm; Allah’ın varlığını savunan, Rabbimizin üstün yaratma gücünü gösteren her türlü inanç, düşünce ve bilime karşıdır. Dolayısıyla evrim ile Allah inancını bağdaştırmaya çalışan Darwinistler yalan söylemektedirler. Darwinistlerin bu iddialarına uyanlar kandırılmaktadırlar. Bu, Darwinist aldatmacanın çapını ve tehlikesini bilmeyen kişilere oynanan bir oyundur. Darwinizm şu anda bu oyun ile ayakta kalmaya çalışmaktadır. Allah’ı kalpten ve içten sevenler, bu oyuna asla gelmemelidirler.
1- Vatan, 13. 08. 2006 2- Hürriyet, 26. 04. 2009 3- Radikal, 13. 03. 2009 4- Vakit, 29. 11. 2008
5- Hürriyet, 01. 10. 2003

DİPNOTLAR

4. Ben Stein, Expelled “No Intelligence Allowed”, 2008

Sonuç

Batıl olan herşey Hak karşısında yok olur

Her batıl din, mutlaka başarısız olacaktır. Bu, Allah’ın değişmeyen kanunudur. İstediği kadar başarılı gözüksün, istediği kadar dünyaya hakim olsun, istediği kadar geniş kitlelere ulaşıyor ve başarıdan başarıya koşuyor gibi görünsün, batıl olan her din mutlaka mahvolacaktır. Allah’ın kanununda hiçbir zaman, hiçbir değişiklik yoktur.

Darwinistler Allah’ın bu büyük sırrını anlayamadılar. Allah’ın her sapkın fikri mutlaka bozguna uğratacağına inanamadılar. Kendilerine yine Allah tarafından verilmiş olan geçici zaferi, bir kazanç ve üstünlük zannettiler. Bu sahte zaferle övündüler ve günün birinde sahtekar olarak anılacaklarını hiç hesap etmediler.

Hesap etmedikleri şey beklemedikleri bir anda başlarına geldi. Aldıkları ağır yenilgiyi şaşkınlıkla izlemeye başladılar. Bunun nasıl olduğuna anlam veremediler. Bütün dünyada devlet kanunlarıyla korunan, okullarda okutulan, profesörlere zorla kabul ettirilen, büyük basının neredeyse tamamı tarafından desteklenip savunulan ve milyonlarca dolarlık maddi bütçe ile sürekli olarak desteklenen evrim teorisinin nasıl böyle silinip gittiğini bir türlü kavrayamadılar. Evrim, devlet kanunlarıyla bu kadar sıkı bir koruma altındayken; yıllardır gizlemeye çalıştıkları ve evrimi kesin olarak çürüten fosillerin nasıl olup da birdenbire ortaya çıktığına, tek bir proteinin tesadüfen oluşamayacağı gerçeğinin nasıl deşifre edilebildiğine anlam veremediler. Esef ve hayretle, Darwinist diktatörlüğün kendilerini artık koruyamadığını fark ettiler.

Bu büyük yenilgi, Darwinistlerin yegane dayanak noktası olan demagoji ve propagandanın da sonunu getirdi. Darwinistler, günün birinde ellerindeki tek aldatma yönteminden vazgeçmek zorunda kalacaklarını muhtemelen hiçbir zaman düşünmemişlerdi. Basın yayın yoluyla, baskı ve dayatma yoluyla, yalan ve aldatma yöntemini kullanarak kitle telkini yaptıklarının hiç anlaşılmayacağını sanmışlardı. Beklemedikleri bir anda oyunlarının deşifre edileceğini muhtemelen hiç ummuyorlardı.

Şimdi artık Darwinistler için bir geri dönüş yolu kalmamış durumdadır. “Ara fosil bulundu”, “kayıp halka göründü” aldatmacalarının gerçek yüzü ortaya çıkmıştır. Artık insanların çok büyük bir kısmı evrimin delilsiz, içi boş bir sahtekarlık olduğunu çok iyi anlamıştır. Darwinistler istedikleri propaganda metodunu kullansınlar, istedikleri gibi sahte deliller üretip bunları gerçekmiş gibi göstersinler asla o şaşaalı günlerine geri dönemeyeceklerdir. Darwinist aldatmaca artık dünya üzerinde son bulmuştur. Yaşanan şu dönem, Darwinist aldatmacanın son bir çabayla, zorla ayakta tutulmaya çalışıldığı ancak yine de Darwinistler açısından dehşetli bir mağlubiyetin yaşandığı dönemdir.

View

Burada hatırlatılması gereken çok önemli bir gerçek daha vardır. Darwinistler açısından henüz geç değildir. Şu ana kadar yaptıkları tüm yanlışlardan dönme ve bunu telafi etme imkanları hala vardır. Darwinistlerin, tüm gücün Yüce Allah’a ait olduğu ve Allah’ın yüce takdirinin mutlaka gerçekleşeceğini anlama vakitleri gelmiştir. Bu, onlara fayda getirecek, hem dünyada hem de ahirette şerefli bir yaşama kavuşmalarına vesile olacaktır. Unutulmamalıdır ki onlar, istedikleri kadar dünya üzerinde büyüklensinler, istedikleri kadar Hakka ve doğruya karşı haksız bir mücadele içinde olsunlar (Allah’ı tenzih ederiz), mutlaka Yüce Rabbimiz olan Allah’ın takdiri yerine gelecektir. Darwinizm bu yüzyılda kesin olarak sona erecek ve Yüce Allah’ın hak olan dini, Darwinistler istese de istemese de, tüm dünyaya hakim olacaktır. Allah’ın vaadi Haktır ve Hak olan mutlaka gerçekleşecektir. Allah ayetlerinde şöyle bildirir:

De ki: “Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur.” (İsra Suresi, 81)

Haberin olsun, göktekilerin ve yerdekilerin tümü gerçekten Allah’ındır. Haberin olsun; şüphesiz Allah’ın va’di haktır; ancak onların çoğu bilmezler. (Yunus Suresi, 55)

Şu halde sen sabret. Gerçekten Allah’ın va’di haktır. Günahın için mağfiret dile; akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et. Şüphesiz, kendilerine gelmiş bulunan hiçbir delil olmaksızın, Allah’ın ayetleri konusunda mücadele edenlere gelince; onların göğüslerinde kendisine ulaşamayacakları bir büyüklük (isteğin)den başkası yoktur. Artık sen Allah’a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işiten, hakkıyla görendir. (Mü’min Suresi, 55-56)

De ki: “Hak geldi; batıl ise ne (bir şey) ortaya çıkarabilir, ne geri getirebilir.” (Sebe Suresi, 49)

Sen Yücesin,
bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok.
Gerçekten Sen, herşeyi bilen,
hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32)